Jernhusen AB

Östersunds station ligger i topp 5 hos Sveriges resenärer

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2010 12:57 CEST

Jernhusens årliga resenärsundersökning kring upplevelsen av stationer visar att Sveriges nöjdaste resenärer finns i Uppsala, Göteborg, Stockholm och Östersund. Nöjdheten med stationen i Östersund har index 67 vilket är högre än medelvärdet för Jernhusens stationer (64).

Jernhusen vill förbättra sina stationer utifrån resenärernas önskemål. Under våren har 9 000 resenärer och besökare på 37 stationer i landet tillfrågats om hur de upplever stationsmiljön. 250 av dessa har tyckt till kring hur de upplever den nya stationen i Östersund. De funktioner som fått bäst betyg är serviceutbudet, tillgängligheten och att det är tryggt på stationen. Det är främst serviceutbudet och städning av stationen som resenärerna vill ska förbättras

– Det är viktigt för oss att resenärerna känner sig trygga på stationen, vilket vi får bekräftat i undersökningen, säger Cecilia Göttinger-Byström, förvaltare på Jernhusen. Nu utvecklar vi servicen ännu mer när Avis och Budget biluthyrning öppnar den 1 oktober på stationen.

Undersökningen genomförs i enkätform där resenärer och besökare själva fyller i enkäten på stationen. Enkäten omfattar frågor kring hela stationsmiljön, såväl inomhus som utomhusmiljö, inom områden som service, utformning, tillgänglighet, miljö (rent och snyggt), information samt trygghet och säkerhet. Nästa undersökning görs hösten 2011.

Fakta NRI-index

1. Uppsala 74, 2. Göteborg 69, 3. Stockholm – Cityterminalen 68, 4. Östersund, 67, 5. Stockholm - Centralstationen

För mer information:
Cecilia Göttinger Byström, förvaltare, tel: 0734-13 32 08
Cecilia Granath, pressansvarig Jernhusen, 0734-39 26 21
Hans Lundh, Avis och Budget biluthyrning, 070-561 27