Östgöta Mjölk

Östgöta Mjölk presenterar sin senaste nyhet – Herrgård® – och ett unikt transportsamarbete med flera tongivande aktörer!

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2010 13:47 CET

Östgöta Mjölk

Östgöta Mjölk startades för 2 år sedan av mjölkproducerande bönder i Östergötland och Småland, som tröttnat på en verklighet med allt tuffare förutsättningar för att bedriva mjölkproduktion i kombination med allt mindre ersättning, säger Claes Göran Österlund, styrelseordförande i Östgöta Mjölk.

Målet för den gemensamma verksamheten är att skapa bättre lönsamhet för råvaruleverantören, samtidigt som man genom samverkan och att lära av varandra ökar kvaliteten i alla delar den kan påverkas. Kanske kan man också genom att agera exempel påverka andra?

Den första (spårbara) osten

Sortimentet med standard-, mellan- och lättmjölk samt grädde och fil, har nu utökats, med Östgöta Mjölks första ost – en mild Herrgård®. En 28%-ig ost med en mild och rund smak som förhoppningsvis tilltalar konsumenterna.

Osten finns i handeln från och med idag, och kostar ca 79kr/kg i butiken. Det är, liksom vad gäller mjölken, lite mer än andra, jämförbara ostar. Men ersättningen ska alltså gå tillbaka till producenten och skapa nya förutsättningar där, inte berika mellanhänder eller stora företag. Och liksom mjölken handlar det om att hålla ursprunget spårbart ner till gårdsnivå, vilket denna gång inneburit ett samarbete med Skånemejerier, med stort ostkunnande och likartad värdegrund, som var den enda partner som kunnat hålla mjölken från Östergötland åtskild från annan. Och det är unikt i regionen.

Samarbete skapar möjligheter

Ärlig, lokalproducerad mat måste få kosta lite mer, säger Claes Göran Österlund. Vi ser allt fler exempel på att detta både är välkommet och efterfrågat, både i handeln och av konsumenter. Men det kan vara svårt att få ihop det i alla fall, eftersom kostnaderna är många, och blir lätt stora för alla de mindre producenter som envist kämpar på.

Men genom att samarbeta föds nya möjligheter. T ex vad gäller transporter. Och då med samma kvalitetsfokus som i andra delar. Istället för att många producenter levererar många olika, halvfulla transporter till butikerna kan vi gemensamt fylla bilarna. Det är viktigt, för att butikerna ska få enklare och snabbare hantering, för att kostnaderna ska sjunka för leverantörerna. Och för att miljön ska påverkas så lite som möjligt. Ett konkret samarbetsprojekt, mellan bl a Östgöta Mjölk och Slakapotatis, gäller just en riktigt bra transportlösning.

Sveriges första riktigt miljövänliga lastbil?

Slakapotatis har, för att ersätta en av ordinarie tre lastbilar, köpt in Sveriges första lastbil som drivs med biogas och diesel. Denna kommer också köra andra lokalproducerade varor till butik, bland andra Östgöta Mjölks sortiment.

Lastbilen drivs både med biogas och diesel, säger Mats Landin, Stadspartner, som konverterat motorn inom ramen för ett utvecklings- och samarbetsprojekt med Volvo. Genom att utnyttja dieselmotorns effektivitet skapas en verkligt kraftfull och bränsleeffektiv motor. Av ca 100 intresserade, presenterade Slakapotatis ett projekt som gjorde att de var först bland 9 åkerier som valdes ut för att kunna delta i det unika fältprov som bilen ingår i.

Bilen uppfyller de nya EURO 5-kraven och visar att det är möjligt att bygga dessa lösningar redan idag. Men det kan vara dyrt för en liten aktör, så det krävs ofta samverkan. Vilket till del betalar sig i andra änden, med färre transporter till butik. Något som efterfrågas, och ibland krävs, av handeln.

Effektivitet i alla led

Att detta projekt kommit till i vår region är inte en slump, säger Christer Setterdahl, VD på Svensk Biogas. Våra politiker har insett värdet och behovet, och vågat sätta ner foten och satsa. Alla förutsättningar finns här. Tillgängligheten på biogas ökar t ex. Vi har ca 10 tankställen för biogas i regionen, ytterligare 5 utanför.

Det kan bli trångt och kö på tankställena, säger Mats Landin. Biogasen är bra, men när åkaren inte har tid att vänta, är det bra att kunna köra några extra mil på diesel.

Att exempelvis leverera till restaurangbranschen innebär att de flesta leveranser ska ske på morgonen, säger Mats Åstrand, Slakapotatis, och då är det viktigt att vara tidseffektiv. Och samverkan med andra producenter ökar möjligheterna ännu mer.

De mindre producenterna får ibland kritik för just transporterna, säger Louise Alenbrand, Regional Matkultur. Mindre producenter betyder inte bara fler transporter, utan också äldre bilar. Det krockar ibland med intresset för att tillhandahålla det lokalproducerade.

Med detta unika och välformade samverkansprojekt tar vi ett gemensamt stort steg framåt, säger Claes Göran Österlund. Nu kan fler leverera, i välfyllda bilar som kommer oftare och innebär snabbare hantering. Och biogasen till en av transporterna framställs av den rest som bland annat kommer från matavfall och gödsel. Tänk bara när cirkeln kan slutas och matresterna hamnar i bränsletanken på den bil som kör nya lokalproducerade matvaror till butikerna. T ex en Herrgård® från Östgöta Mjölk.

Vill du veta mer? kontakta gärna någon
av nedanstående personer:

Claes Göran Österlund, ordförande Östgöta Mjölk, 070-572 87 86

Magnus Palmgård, VD Östgöta Mjölk, 070-651 04 31

Anders Birgersson, Gammalstorps gård, 0733-60 30 54

Mats Åstrand, Slakapotatis, 070-695 34 40

Christer Setterdahl, Svensk Biogas, 070-624 82 97

Mats Landin, Stadspartner/Tekniska Verken, 013-20 80 65

Maria Ström, Kindagurka, 013-10 42 68

Louise Alenbrand, Regional Matkultur och Östgötamat, 070-675 06 33

Östgöta Mjölk, som är ett nytt, lokalt alternativ till Arla, är ett samarbete mellan sju stora gårdar, alla med frigående kor året runt. Gårdarna finns i Östergötland och norra Småland – Gammalstorp, Flytthem, Karlslund, Kättestad, Marås, Odensviholm och Ogestad.