Länsstyrelsen i Östergötlands län

ÖstGöta Resurscentrum har beviljats medel från NUTEK för att utveckla kvinnors samarbete i Östergötland på lokal och regional nivå.

Pressmeddelande   •   Mar 01, 2006 16:58 CET

Genom aktiviteterna tar man tillvara på det engagemang som redan finns i länets tretton kommuner. Länets lokala resurscentra ska testa olika modeller för att öka kvinnors företagande och sysselsättning i kommunerna.

Inom ramen för projektet ska en utbildningsplan ska tas fram för att tydliggöra rollen som de östgötska resurscentra ska ha i detta arbete. Representanter från resurscentra, länets kommuner och kontaktpersoner från det regionala tillväxtprogrammet (RTP) träffas den 2 mars för att bland annat diskutera vilka kriterier som ska gälla för att resurscentra ska kunna arbeta med ett jämställdhetsperspektiv i det regionala tillväxtprogrammet.

Media är välkomna att delta den 2 mars mellan kl. 10-16. Seminariet hålls på Qvick Företagshus, Ringdansen i Norrköping.

För mer information och program för dagen se bifogad pressinbjudan.

Välkomna!


Marie-Louise Persson, webbredaktör
Länsstyrelsen i Östergötland, 581 86 Linköping Tfn 013-19 65 09, 0703-83 65 09 www.e.lst.se