Landstinget i Östergötland

Östgötahälsan föremål för bolagisering

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2003 17:01 CET

Östgötahälsan – som bedriver företagshälsovård i Motala, Linköping och Norrköping - kan komma att bolagiseras från och med den 1 januari 2004. Med all sannolikhet blir då produktionsenheten Östgötahälsan i stället Östgötahälsan AB.

På sikt ska Östgötahälsan AB ägas av någon annan än landstinget. Personalen kommer att erbjudas möjlighet att ta över i enlighet med landstingets ägarstrategi. Detta är ett led i landstingets strävan att den verksamhet som inte är hälso- och sjukvård och som inte är av strategisk karaktär kan ägas av någon annan.

Ärendet togs upp på landstingsstyrelsen den 28 oktober och i december kommer landstingsfullmäktige att besluta om Östgötahälsan blir ett aktiebolag eller inte.