ÖstgötaHus

ÖstgötaHus låter de boende bestämma i Vallastaden

Pressmeddelande   •   Aug 22, 2017 09:20 CEST

Vallastaden i Linköping har snabbt blivit en av Sveriges mest omtalade stadsdelar. Av de 1000 bostäder som på kort tid byggts i området ansvarar ÖstgötaHus för tio par- och radhus, alla med fokus på nya arkitektoniska grepp och innovativa lösningar.

ÖstgötaHus och Vallastaden har gått hand i hand redan från projektets början. Stadsdelens tema, ”Människan bygger staden”, är en träffande beskrivning för hur ÖstgötaHus alltid jobbar. Äkta boendemedverkan och flexibla konstruktionslösningar öppnar möjligheten för människorna som ska flytta in att prägla både husets utseende och funktion.

Hus som människor vill bo i

ÖstgötaHus ambition är att bygga hus som människor vill bo i. Rakaste vägen dit är att ta reda på vad de som ska bo i huset när huset står färdigt vill ha.

– I Vallastaden, och i alla våra andra projekt också för den delen, låter vi varje enskild köpare vara med och bestämma utformningen av sitt hus så långt som möjligt. Som boende i ett ÖstgötaHus kan du påverka alltifrån planlösning, rumssamband och antal våningar till materialval, ytskikt och köksdesign, säger Magnus Hedlund, ansvarig för projektering och försäljning på ÖstgötaHus.

Gemensamt för Vallastaden är att alla hus är olika. Ingen arkitekt har fått rita två hus bredvid varandra. På så sätt har den innovativa mångfalden blivit vad som karaktäriserar den nya stadsdelen mest.

– Framtagandet av våra hus har skett i samarbete med tre olika arkitektkontor. AG Arkitekter, FOJAB och M5 Arkitektur. Det har varit en berikande process som bidragit med många nya infallsvinklar vad gäller unika huslösningar, säger Magnus.

Energisnåla hus för ett hållbart område

En annan aspekt som betecknar ÖstgötaHus fastigheter är energi- och resurseffektiviteten. Precis som Vallastaden premierar ÖstgötaHus trästommar i sina hus eftersom trä är snällare mot miljön än många andra material. Av säkerhetsskäl avstår också ÖstgötaHus från cellplast i väggar då det är lättantändligt och riskerar att eskalera omfattningen vid en eventuell brand. Utöver detta anlitar företaget nästan uteslutande lokala underentreprenörer för att gynna regionens tillväxt och korta ner transportvägarna.

Av ÖstgötaHus tio hus i området kommer tre att ingå som hemutställningar i Vallastadens bo- och samhällsexpo den 2–24 september. I en av uställningsbostäderna, en atriumbostad med en egen atriumgård, huserar områdets planarkitekt OkiDoki Arkitekter. Bostadens inredning har inspirerats av kontorsmiljön i företagets huvudkontor.

Läs mer om ÖstgötaHus

Se Vallastadens utställningsprogram

Följ ÖstgötaHus på LinkedIn

ÖstgötaHus utvecklar, säljer, projekterar och uppför villor och småhus till privatpersoner. Genom flexibla konstruktionslösningar bygger vi hus som människor vill bo i. Verksamheten har sin tyngdpunkt i Östergötland.