Hälsans nya verktyg

Östgötskt innovationsföretag inleder samarbete med Siemens

Pressmeddelande   •   Apr 22, 2009 08:35 CEST

Det östgötska utvecklingsföretaget Omnitus, med det smarta webbverktyget Cuetag, har inlett ett samarbete med Siemens Healthcare. Verktyget Cuetag kommer att göras tillgängligt i två av Siemens journalsystem.

Internet har blivit ett allt viktigare verktyg även inom sjukvården och många patienter använder sig av webben för att söka medicinsk information.

- Webben är en fantastisk tillgång för såväl vårdtagare som vårdgivare. Problemet är dock att informationen på internet inte alltid är att lita på. Vårt verktyg hjälper vårdgivare att guida patienter till rätt information på nätet, säger Erik Berglund, vd Omnitus AB.

En Cuetag är en miniportal som skickas ut till patienter via mail och som innehåller en uppsättning webbsidor som vårdgivaren har samlat ihop till patienten. När patienten klickar på Cuetagen öppnas webbläsaren och patienten navigeras till de olika sidorna. Dessutom ger verktyget en återkoppling till vårdgivaren när patienten har besökt webbsidorna.

Nu kommer alltså verktyget Cuetag att göras tillgängligt i Siemens journalsystem, Obsterix och Melior. Journalsystemen visas upp på Vitalis-mässan i Göteborg vecka 17 där Siemens och Omnitus ställer ut tillsammans.

Vård och omsorg - en tillväxtbransch i Östergötland

Genom Hälsans nya verktyg satsar Östergötland på att bli centrum för smarta lösningar som effektiviserar vården och omsorgen med fokus på hemmiljö. Cuetag är ett exempel på en produkt som underlättar för vårdtagare att få tillgång till rådgivning och vårdinformation direkt i hemmet. Omnitus är ett av många innovationsföretag som på olika sätt fått stöd från Hälsans nya verktyg.

- Hälsans nya verktyg har varit ett mycket bra stöd för oss på vägen. Bland annat har de guidat oss i arbetet med att utveckla vårt nätverk. Nu känns det fantastiskt roligt att Cuetag har fått så bra respons, säger Erik Berglund.

- Efterfrågan på innovativa lösningar är hög inom vård- och omsorgssektorn och i Östergötland finns många företag med hög teknisk kompetens. Kan vi få fler av dessa företag att se vården och omsorgen som en framtida kund kommer det att bidra till såväl ökad tillväxt som en bättre vård och omsorg, säger Elisabet Lärkhammar, vd på Hälsans nya verktyg.


För ytterligare information kontakta:
Elisabet Lärkhammar, vd Hälsans nya verktyg
0705-61 91 97, elisabet@halsansnyaverktyg.se
www.halsansnyaverktyg.se

Erik Berglund, Tekn dr, universitetslektor,
Institutionen för datavetenskap, Linköpings universitet
VD, Omnitus AB
erik.berglund@omnitus.com, 013-105000
www.cuetag.com

Hälsans nya verktyg är en regional satsning i Östergötland i syfte att skapa tillväxt. Inom ramen för Hälsans nya verktyg utvecklas nya produkter och tjänster för att möta framtidens ökande vårdbehov. Fokus för satsningen är effektiv vård och omsorg med hemmet som bas.