Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter

Östgruppen 5 år!

Pressmeddelande   •   Dec 07, 2009 12:07 CET

Idag är det 5 år sedan Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter grundades. Organisationen har under dessa år utvecklats till en väletablerad aktör inom sitt verksamhetsområde, främst Vitryssland, Tjetjenien och Ryssland. Östgruppen verkar både med konkret demokratistöd inom regionen och med informationsspridning och opinionsbildning i Sverige.

Den 7 december 2004 valde Östgruppen, tidigare en arbetsgrupp inom Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, att starta en egen organisation.

- Både våra aktiva medlemmar och vår organisation har under dessa fem år utvecklats mycket positivt. Det är fascinerande att se att det faktiskt går att bygga upp en organisation med reellt inflytande från ingenting, utan andra resurser än ett glödande engagemang. Dagens informationsteknologi gör det möjligt att verka på delvis samma arenor som redan väletablerade organisationer, säger Östgruppens ordförande Martin Uggla.

Östgruppen  bedriver idag flera Sida-finansierade projekt och erhåller också ekonomiskt stöd till verksamheten från Folke Bernadotteakademin. Grunden utgörs dock alltjämt av aktivt engagerade medlemmar. Östgruppen har tidvis deltidsanställd personal, men ingen lokal och verkar fortfarande med mycket knappa resurser.

Ett axplock från de gångna fem årens verksamhet, Östgruppen har:

  • orsakat mediestorm kring den rysk-svenska militärövningen "Operation snöflinga".
  • förmedlat konkret demokratistöd till människorättsrörelsen i Vitryssland.
  • arrangerat seminarier om trafficking på plats i Moldavien.
  • gett ut den kritikerrosade antologin "Brännpunkter öst" och samlingsskivan "Messages from Belarus",
  • fått straffriheten i Tjetjenien att bli en fråga under det senaste EU-Ryssland-toppmötet.
  • drivit ”Kampanj 193” för föreningsfrihet i Vitryssland (och även inspirerat den vitryska demokratirörelsen till att starta en egen liknande kampanj!)
  • utvecklats till att vara en part i debatten kring Vitrysslandsfrågor i Sverige, och är det definitivt i oberoende vitrysk media.

- Det är kul att se hur vårt arbete ger resultat. Den viktigaste responsen är dock den vi får från våra kollegor i öst. För dem är stödet utifrån ovärderligt. Det ger oss inspiration till att fortsätta arbetet och bygga upp Östgruppen till en ännu starkare förening, säger Martin Uggla.

För mer information, kontakta:
Martin Uggla, ordförande, Östgruppen
070-941 17 02
uggla@ostgruppen.se

www.ostgruppen.se

Östgruppen är en ideell organisation som verkar för demokrati och mänskliga rättigheter i Östeuropa och Centralasien. Vi samarbetar med och stödjer organisationer i regionen. Vi sprider information och bildar opinion i Sverige.