Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter

Östgruppen: Demokratistöd till Ryssland effektiv investering i svensk säkerhet

Pressmeddelande   •   Sep 20, 2019 08:40 CEST

Svensk säkerhetspolitik fokuserar alltför ensidigt på det militära försvaret och dess förmåga att möta ett potentiellt hot från Ryssland. Mer resurser borde satsas på att främja en demokratisk utveckling i Ryssland, något som i sin tur skulle minska det säkerhetspolitiska hotet. Det skriver Östgruppen i en debattartikel i Sydsvenskan idag.

- Ett demokratiskt Ryssland skulle utgöra ett mindre hot mot omvärlden. Att stötta de ryska krafter som verkar för demokrati är därför också en effektiv investering i svensk säkerhet, säger Östgruppens ordförande Martin Uggla.

Sverige har länge bidragit med demokratistöd till Ryssland. Men nivån har inte följt utvecklingen i landet. Som störst var stödet i mitten av 00-talet då det uppgick till ungefär 100 miljoner kronor per år. Trots att Putin sedan dess fört Ryssland i en alltmer auktoritär riktning utgör stödet idag bara drygt 50 miljoner kronor per år. Nästan hundra gånger mer ska årligen satsas i extra anslag till försvaret för att möta ett tänkbart ryskt militärt hot. Östgruppen vill nu se ett kraftigt ökat ekonomiskt stöd till den ryska demokratirörelsen.

- Ryssland är större än Putin. Det finns många modiga ryssar – bland annat inom det oberoende civila samhället – som arbetar för en demokratisk utveckling och därmed utmanar regimen. De verkar under svåra förhållanden och är därför i behov av ökat stöd från omvärlden, säger Martin Uggla och fortsätter:

- En drastisk ökning av det ekonomiska stödet skulle betyda mycket för den ryska demokratirörelsens möjlighet att verka, och därmed i förlängningen främja svensk säkerhet. Samtidigt skulle det bara innebära en marginell omfördelning av de svenska försvarsanslagen.

Artikeln i Sydsvenskan kan läsas här: https://www.sydsvenskan.se/2019-09-20/framja-svensk-sakerhet-genom-okat-demokratistod-till-ryssland


För mer information, kontakta:

Martin Uggla
ordförande, Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter
070-941 17 02
uggla@ostgruppen.se
www.ostgruppen.se

Östgruppen är en ideell organisation som verkar för demokrati och mänskliga rättigheter i Östeuropa. Vi samarbetar med och stödjer organisationer i regionen. Vi sprider information och bildar opinion i Sverige.