Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter

Östgruppens ordförande bloggar om Vitryssland

Pressmeddelande   •   Apr 14, 2009 10:12 CEST

I syfte att sprida information om utvecklingen i Vitryssland har Östgruppens ordförande Martin Uggla startat "Belarusbloggen". Korta kommentarer och notiser kommer på bloggen att varvas med mer djuplodande inlägg med fakta- och bakgrundsmaterial.

- Det saknas idag en regelbunden svenskspråkig bevakning av utvecklingen i Vitryssland. Tanken är att bloggen ska bli en användbar informationskälla för svenskar som intresserar sig för landet, säger Martin Uggla.

En viktig funktion för Belarusbloggen blir att förmedla information från oberoende vitryska massmedier. Bloggen kommer att innehålla inlägg på olika teman med anknytning till Vitryssland. Dess huvudfokus ligger på politik och mänskliga rättigheter, men det vitryska kulturlivet och Vitrysslandsrelaterade aktiviteter i Sverige kommer också att uppmärksammas.

Bloggens namn innebär ett ställningstagande för att på svenska byta benämning på Vitryssland, och istället kalla det för "Belarus".

- Det finns goda skäl att övergå till "Belarus", och jag skulle gärna se att svenska myndigheter genomförde ett officiellt namnbyte. Därför kommer jag också att använda "Belarus" i mina inlägg på bloggen, säger Martin Uggla.

Martin Uggla har följt utvecklingen i Vitryssland i drygt tio år, dels som anställd på Svenska Freds och Forum Syd, dels genom sitt engagemang i Östgruppen.

Adressen till Belarusbloggen är: http://vitryssland.wordpress.com

För mer information, kontakta:
Martin Uggla, ordförande, Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter
070-941 17 02,
uggla@ostgruppen.se,
www.ostgruppen.se

Östgruppen är en ideell organisation som verkar för demokrati och mänskliga rättigheter i Östeuropa och Centralasien. Vi samarbetar med och stödjer organisationer i regionen. Vi sprider information och bildar opinion i Sverige.