Karolinska Institutet, KI

Östrogenets roll vid smärta

Pressmeddelande   •   Aug 07, 2007 09:13 CEST

Östrogen spelar en viktig roll för hur känsliga vi är för smärta. En särskild betydelse har den östrogenreceptor (mottagarmolekyl) som kallas ER-beta. Det visar en studie från Karolinska Institutet som publiceras i den amerikanska vetenskapliga tidskriften PNAS.– Detta kan vara början på framtagandet av en ny klass smärtlindrande läkemedel, säger professor Jan-Åke Gustafsson vid Institutionen för biovetenskaper och näringslära.Det är från tidigare studier känt att östrogen påverkar våra smärtupplevelser, men inte i detalj mekanismerna bakom. Det finns två olika mottagare av östrogen – ER-alfa och ER-beta. I den aktuella studien har forskarna undersökt uttrycket av de båda receptorerna i ryggmärgen.Forskarna visar att ER-beta spelar en viktig roll i utvecklingen av den del av ryggmärgen som innehåller nervfibrer som för information till hjärnan. Dessa nerver har betydelse bland annat för smärtkänslighet och för känselintryck överhuvudtaget. ER-beta är den östrogenreceptor som dominerar under embryonal utveckling. Forskarna kunde också se att den neuronala utvecklingen försenas hos möss som saknar ER-beta och att ER-beta också är viktig i den vuxna ryggmärgen för att nervceller ska överleva och för förmedling av smärta och känsel.– Dessa resultat är särskilt intressanta i ljuset av att preliminära resultat från prekliniska studier antyder att ämnen som aktiverar ER-beta kan verka smärtlindrande. Detta kan vara början på framtagandet av en ny klass smärtlindrande läkemedel, säger Jan-Åke Gustafsson.Publikation:

Estrogen receptor beta is essential for sprouting of nociceptive primary afferents and for morphogenesis and maintenance of the dorsal horn interneurons

Xiaotang Fan, Hyun-Jin Kim, Margaret Warner, Jan-Åke Gustafsson

PNAS, online early edition, 6-10 augusti 2007För mer information, kontakta:Professor Jan-Åke Gustafsson

Institutionen för biovetenskaper och näringslära

Tel: 08-585 837 01

Mobil: 070-209 02 44

E-post: jan-ake.gustafsson@mednut.ki.sePressekreterare Katarina Sternudd

Tel: 08-524 838 95

Mobil: 070-224 38 95

E-post: katarina.sternudd@ki.se


Karolinska Institutet är ett av Europas ledande medicinska universitet. Genom forskning, utbildning och information medverkar Karolinska Institutet till att förbättra människors hälsa. Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet utser varje år pristagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. För mer information besök hemsidan ki.se