Kristdemokraterna, KD

Östros beter sig som en dopad sprinter

Pressmeddelande   •   Apr 15, 2009 13:15 CEST

- Den ekonomiska krisen liknar alltmer ett marathonlopp med Socialdemokraterna och Thomas Östros som beter sig som dopade sprinters och önskar mer till allt och alla. Oppositionens politik vore förödande för svensk ekonomi och svenska hushåll. Vårbudgeten borde få oppositionen att tala allt tystare om en passiv och handlingsförlamad regering. Aldrig förr har en regering gjort så stora satsningar på de grupper som står längst från arbetsmarknaden. Det tillsammans med rejäla anslagsökningar till kommunsektorn visar på en regering som tar krisens effekter på allvar och som väljer att prioritera rätt utan att statsfinanserna äventyras.

Det säger Stefan Attefall, kristdemokratisk riksdagsledamot och ordförande i Finansutskottet samt Désirée Pethrus Engström, kristdemokratisk riksdagsledamot och arbetsmarknadspolitisk talesperson, med anledning av att regeringen idag presenterade sin vårbudget.

- Socialdemokraternas tal om en passiv regering ekar alltmer tomt i takt med att regeringen presenterar det ena åtgärdspaketet efter det andra för att mildra den globala krisens effekter på svensk ekonomi. Redan tidigare har satsningar på bland annat infrastruktur, ROT-avdrag och psykiatri på totalt 40 miljarder kronor för 2009 godkänts av riksdagen. Idag presenteras ytterligare förslag som ger kommunsektorn 17 miljarder kronor extra på tre år utöver de miljardsatsningar som redan tidigare har gjorts. På så sätt kan välfärdens kärna säkras och arbetslösheten hållas nere. Insatserna för dem som står längst från arbetsmarknaden stärks med 10 miljarder kronor bland annat genom ökade anslag till Jobb- och utvecklingsgarantin. De pengarna är utöver de miljardsatsningar till Arbetsförmedlingen som tidigare beslutats.
- Dessa åtgärder kommer att dämpa krisen och mildra dess effekter. Samtidigt ska det sägas att ingen regering, oavsett partifärg, kan förhindra krisen. Den ekonomiska nedgången är ett faktum och arbetslösheten kommer att stiga oavsett åtgärder. I detta svåra läge är det viktigt att inte tappa fattningen utan att ta ansvar för statens finanser och genomföra åtgärder som rustar Sverige för en ekonomisk uppgång. Utifrån detta synsätt är det en himmelsvid skillnad mellan en alliansregering som tar ansvar och en dopande sprinter personifierad av Thomas Östros, avslutar Stefan Attefall och Désirée Pethrus Engström.
För mer information:
Stefan Attefall Riksdagsledamot och ordförande i finansutskottet (KD) Tel: 076-23 96 57
Désirée Petrhus Engström Riksdagsledamot (KD) Tel: 0703- 94 15 33
Marie Skogward Pressekreterare Tel: 076-527 25 03