AddNode Group AB

Över 100 000 Technia Value Components licenser installerade till kunder i USA

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2010 08:57 CET

Addnodes dotterbolag Technia, den ledande leverantören av Product Lifecycle Management (PLM) lösningar, har passerat en betydande milstolpe då över 100 000 Technia Value Components (TVC) licenser har installerats till kunder i USA. Detta är imponerande med tanke på att Technia Inc etablerades först för 18 månader sedan - med målet att hjälpa amerikanska kunder att nå samma fördelar som våra kunder i Europa redan nått de senaste sexton åren.

Technia har sett att många företag efterfrågar liknande förändringar i sina ENOVIA V6 system och har därför utvecklat TVC som paketerar dessa ändringar och standardiserar implementeringarna. TVC leder till snabbare implementeringar till lägre risk och tack vare TVC kan företagen snabbare nå avkastning på sina PLM-investeringar.

“Technia Inc’s rekordtillväxt visar att vi är på rätt spår; när våra användare behöver växa – växer vi med dem. Vårt fokus på att förbättra slutanvändarens upplevelse samt att minska den totala ägandekostnaden fortsätter ge resultat. TVC bidrar till effektivitetsförbättringar för slutanvändaren, med hjälp av nya funktioner och användarvänlig design. Technia kommer fortsätta att investera i nya innovativa lösningar som fokuserar på att generera värde, hög kvalitet och ökad tillfredsställelse hos slutanvändaren", säger Ylva Berg chef för affärsområde Product Lifecycle Management och VD Technia AB.

För mer information kontakta:

Ylva Berg,
VD Technia AB och affärsområdeschef Product Lifecycle Management
Tel: +46 733 772 467, e-mail: ylva.berg@technia.com

Johan Andersson,
Informationschef, Addnode AB
Tel: +46 704 205 831, e-mail: johan.andersson@addnode.com

Om Addnode

Addnode är en nordisk IT-koncern som bygger och förvaltar IT-lösningar. Våra lösningar bygger på egenutvecklade plattformar samt på programvaror och plattformar från andra välkända och marknadsledande leverantörer. Vi är organiserade i fyra affärsområden med separata varumärken som Cad-Q, Technia, Ida Infront och Mogul. Under 2009 bedrevs kundprojekt i ett trettiotal länder. Kunderna återfinns inom både den privata och offentliga sektorn. Exempel på större kunder är Ericsson, Försvarsmakten, Nokia Siemens, Rikspolisstyrelsen, Scania, Skanska, SKF, Sony Ericsson, Sweco och Sveriges Television. Koncernen har idag cirka 650 medarbetare i Sverige, Finland, Norge, Danmark och Serbien. 2009 uppgick nettoomsättningen till 989 MSEK. Addnodes B-aktie är noterad på Nasdaq OMX Nordic Small cap. Mer information om Addnode finns på www.addnode.com.