Avesta kommun

Över 100 registrerade i Medborgarbudget

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2010 09:58 CEST

I snart fem dagar har ”Du bestämmer – Medborgarbudget om Avesta centrum” www.avesta.medborgarbudget.se, varit öppen för registreringar och röstning. Hittills har över 100 medborgare i Avesta kommun skapat ett konto för att kunna diskutera och rösta.

49 av dessa har lagt sin röst på något av de sju förslagen, och hittills har alternativet ”Iordningsställande av cirkulation/entré vid Aaltohuset” fått flest röster (15 röster), tätt följd av alternativet ” Iordningsställande av Lilla torget, samt gångstråk mellan Lilla torget och gångbron till Koppardalen” (14 röster).

”Du bestämmer – Medborgarbudget om Avesta kommun” är ett försöksprojekt, där medborgarna ges direktinflytande över prioriteringar och användande av skattemedel, inom ramen för ”Program för Avesta centrum”. Program för Avesta centrum är den utvecklingsplan för Avesta centrum som fastställts politiskt i juni 2010.

Röstningen pågår till och med den 3 oktober. Därefter kommer medborgarna att kunna ge förslag på hur det vinnande alternativet ska utformas. Därefter sker röstning bland medborgarnas förslag.

Projektet bygger på en IT-plattform som tagits fram på beställning av Sveriges kommuner och landsting (SKL). Företaget Nordic Peak AB levererar IT-plattformen.

För mer information se: www.avesta.medborgarbudget.se

Presskontakt:
Marie Palm, informatör, Avesta kommun
Tel: 0226-64 50 09
Mobtel: 070-676 50 09
E-post: marie.palm@avesta.se