Miljödepartementet

Över 130 miljoner kronor i stöd till hållbara stadsutvecklingsprojekt

Pressmeddelande   •   Dec 15, 2009 15:20 CET

Delegationen för hållbara städer har beslutat att tilldela Malmö, Stockholm och Umeå sammanlagt 119 miljoner kronor i investeringsstöd för hållbara stadsbyggnadsprojekt. Ytterligare 14 projekt får dela på 13 miljoner kronor som stöd för planering och utveckling.

Under 2009 och 2010 beslutar Delegationen för hållbara städer om ett statligt ekonomiskt stöd på totalt 340 miljoner kronor till utveckling av hållbara städer. Stödet ska stimulera hållbara stadsbyggnadsprojekt som bidrar till att minska utsläppen av växthusgaser samtidigt som attraktiva och ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbara stadsmiljöer skapas.

- Utvecklingen av våra städer är central i arbetet med att minska klimatutsläppen. Regeringen vill med satsningen på hållbara städer stärka stadsbyggnadsaktörernas strävan att skapa hållbara livsmiljöer och städer där de minskar klimatutsläppen, säger miljöminister Andreas Carlgren i en kommentar.

Under 2009 kom totalt 78 ansökningar in fördelade på 24 investerings-projekt och 54 planeringsprojekt. 7 investeringsprojekt och 17 planeringsprojekt har varit föremål för djupare prövning. Den 14 december beslutade Delegationen för hållbara städer att tilldela drygt 130 miljoner kronor till 17 projekt på stadsdels-, kvarters- eller bostadsområdes-nivå med tydlig hållbarhetsprofil.

- Flera ansökningar skiljde ut sig från mängden, särskilt vad gäller energieffektivitet, positiva miljö- och klimateffekter och en helhetssyn på hållbar stadsutveckling, konstaterar delegationens ordförande Peter Örn som anser att projekten speglar att Sverige kan inta en ledande roll när det gäller utveckling av hållbara städer.


Följande projekt har beviljats stöd 2009:
Investeringsstöd
- Malmö stad beviljas 29 740 000 kronor i investeringsstöd för Hållbar stadsutveckling Malmö   från Öst till Väst (HS Malmö).
- Stockholms stad beviljas 55 290 000 kronor i investeringsstöd för Stockholm Järva.
- Umeå kommun beviljas 33 670 000 kronor i investeringsstöd för Ålidhem   den hållbara kulturstadsdelen

Planeringsstöd
- Gällivare kommun beviljas 800 000 kronor för Nya hållbara Gällivare.
- AB Gavlegårdarna i Gävle beviljas 600 000 kronor för Stadsdelsförnyelse Östra Sätra.
- Haninge kommun beviljas 540 000 kronor för Hållbar stadsutveckling Albyberg.
- Kalmar kommun beviljas 120 000 kronor för Södra Vimpeltorpet.
- SLU Alnarp beviljas 150 000 kronor för Stadsodling som drivkraft för hållbar stadsutveckling.
- Lomma  kommun beviljas 1 050 000 kronor för Miljöuppföljning i Lomma hamn.
- Lunds kommun beviljas 1 800 000 kronor för Den Hållbara Kunskapsstaden Brunnshög.
- KB Kreativiteten i Mölndal beviljas 1 875 000 kronor för Kängurun 21.
- Sveriges Arkitekter beviljas 240 000 kronor för Arkitekt- och planeringstjänster inom hållbar stadsutveckling.
- Stockholms stad beviljas 1 560 000 kronor för Norra Djurgårdsstaden - en miljöprofilerad stadsdel i världsklass.
- Upplands Väsby kommun beviljas 600 000 kronor för Väsby sjöstad - en ny miljöriktig stadsdel vid Mälaren.
- AB Uppsala Kommuns Industrihus beviljas 750 000 kronor för Exploatering Librobäck.
- Västerås stad beviljas 540 000 kronor för Program för omvandling av Västerås stationsområde med närområde.
- Östersunds kommun beviljas 2 500 000 kronor för Storsjöstrand

Mer information
För mer information om de enskilda investeringsprojekten, vänligen kontakta respektive kommuns kontaktperson:

Malmö stad: Lena Eriksson, hållbarhetsstrateg
0768 - 60 60 86

Stockholms stad: Gustaf Landahl, avdelningschef
076 - 122 89 16

Umeå kommun: Albert Edman, projektledare
070 - 297 18 19

För mer information om Delegationen för hållbara städer, kommentarer av Peter Örn m m, vänligen kontakta Mats Johan Lundström.


Kontakt:
Mats Johan Lundström
Informatör
Delegationen för hållbara städer
Tel: 0733 - 42 36 36.