Suicide Zero

​Över 1500 personer tog sitt liv under 2014 – så här kan vi minska självmorden

Pressmeddelande   •   Aug 18, 2015 10:51 CEST

År 2014 tog 1531 personer sitt liv i Sverige. Det är ungefär tre gånger så många svenskar som dog i tsunamin eller dubbelt så många som dog i Estoniakatastrofen. Suicide Zero vill bland annat se lokala handlingsplaner, kriscenter, och att vårdpersonal ska bistå suicidala, inte poliser. Först då kan vi se en radikalare minskning av självmorden och samtidigt minska stigmat kring psykisk ohälsa.

”Självmorden följde under slutet av 1980-talet och 1990-talet en långsamt nedåtgående trend för både kvinnor och män. Sedan år 2000 ser denna minskning ut att ha avstannat något.” Det skriver Socialstyrelsen i publikationen: Dödsorsaker 2014 som släpps i dag. Men det finns många åtgärder som skulle leda till betydligt färre självmord.

Sedan 80-talet har självmorden minskat med ungefär 30 procent i Sverige, förutom bland ungdomar, där självmordstalen inte alls sjunkit i samma omfattning.

Självmord har alltid varit omgärdat av myter, tabun, rädsla och okunskap. Allt detta kan förbättras kraftigt. Men då krävs bland annat att kommuner och län har suicidpreventiva handlingsplaner. Det har nyligen tagits fram i bland annat Sörmland, Kalmar och på Gotland men saknas på alltför många platser runt om i Sverige.
– Till att börja med måste kommuner och län ha tydliga mål för hur självmorden ska minska. Arbetet bör ledas av en projektledare som kartlägger områdets förutsättningar och tillsammans med personer från vården, skolan, räddningstjänsten med flera ändrar på de systembrister som i värsta fall kan leda till självmord, säger Alfred Skogberg, generalsekreterare för Suicide Zero.

Likaså behövs kriscenter över hela Sverige med personal som söker upp de som försökt ta sitt liv samt efterlevande efter ett självmord. För att minska stigmat kring psykisk ohälsa bör främst vårdpersonal i ambulanser bistå personer med psykisk ohälsa, inte polisen. En sådan akutbil för psykiskt sjuka finns i Stockholm och har betydligt bättre förutsättningar att ge adekvat vård jämfört med polis som rycker ut. Men behovet av liknande akutbildar är stort över hela landet.
– Det borde vara en självklarhet att vårdpersonal hjälper personer som mår psykiskt dåligt, inte polisen. Det är inte brottsligt att må psykiskt dåligt och det sänder fel signaler om det är polis och inte vårdpersonal som rycker ut, säger Ludmilla Rosengren, ordförande för Suicide Zero.

Siffrorna om antalet självmord år 2014 finns nu tillgängliga i publikationen Dödsorsaker 2014, http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2015/2015-8-1/ samt i statistikdatabasen: http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabas/dodsorsaker

Suicide Zero är en ideell organisation med 90-konto som arbetar för att radikalt minska självmorden. Suicide Zero behövs för att påverka politiker, journalister och allmänheten och visa på hur självmorden kan minska. Några av Sveriges främsta suicidforskare stödjer Suicide Zeros arbete. Totalt tog 1531 människor sina liv i Sverige under 2014.