Värna Vidarkliniken

Över 16 000 personer i upprop för rätten att välja vårdinriktning

Pressmeddelande   •   Dec 07, 2015 11:35 CET

I höstas inleddes ett nationellt upprop för rätten att fortsatt kunna välja antroposofiskt inriktad vård i Sverige - en möjlighet som är hotad till följd av förändrade EU-regler, vilket har gjort många patienter och anhöriga oroliga. Nu har över 16 000 personer skrivit under uppropet, och idag lämnas den första omgången underskrifter över till folkhälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström.

Vidarkliniken i Järna utanför Stockholm har i över 30 år varit ett värdefullt komplement för tusentals patienter - den stora majoriteten kvinnor – i samband med bland annat rehabilitering efter cancerbehandlingar och vid svåra stress- och smärttillstånd. Kliniken kombinerar skolmedicinsk vård med kompletterande behandlingar, däribland antroposofiska läkemedel med ursprung från naturen. Utgångspunkten är en vårdform som inte bara bekämpar sjukdom utan också stärker och bygger upp det friska hos individen.

Nu hotas Vidarkliniken och tillgången till antroposofisk vård i Sverige av förändrade riktlinjer från EU, vilka innebär att de antroposofiska läkemedlen måste skrivas in i läkemedelslagen genom tillägg av en särskild paragraf. De flesta länder i EU har redan införlivat paragrafen i sina nationella läkemedelslagar.

En viktig demokratifråga
Över 16 000 personer har under hösten skrivit under uppropet – till största delen på hemsidan värnavidarkliniken.se. Många har engagerat sig och spridit kampanjens budskap i sociala medier, och över 8000 personer har också valt att skicka mail direkt till Gabriel Wikström för att uppmärksamma honom på det stora stöd som finns för antroposofisk vård i Sverige. Idag lämnas de första namnlistorna över till socialministern, men kampanjen fortsätter.

Göran Garberg, anhörig och en av initiativtagarna till uppropet, berättar:

- Det är fantastiskt att så många har tagit ställning för rätten att välja vårdform. Det är en oerhört viktig demokratifråga, och jag hoppas att beslutsfattarna lyssnar och ser att vi är många som värdesätter medicinsk mångfald och nytänkande i vårdsystemet. Vi kommer att fortsätta samla in namnunderskrifter och arbeta för att påverka politikerna till dess att riksdagen tar ett positivt beslut i frågan. Det här är bara början! 


För mer information om uppropet, besök www.värnavidarkliniken.se eller kontakta:

Göran Garberg, 070 696 90 00
info@varnavidarkliniken.se

Om Vidarkliniken

Vidarkliniken är det enda sjukhuset i Norden som bedriver kvalificerad vård och rehabilitering med antroposofisk inriktning. Verksamheten grundades 1985 och har sedan dess tagit emot över 30 000 patienter på sjukhuset och mångdubbelt fler i öppen vård. Vidarkliniken har skolmedicinskt utbildad sjukvårdspersonal med vidareutbildning inom antroposofisk vård. Behandlingen tar hänsyn till individen som helhet och ge utrymme för både kroppsliga och mer personliga aspekter av en sjukdom.

Verksamheten består av sjukhuset Vidarkliniken i Ytterjärna och den landstingsanslutna vårdcentralen Vidar Vårdcentral i Järna, samt öppenvårdsmottagningar i Stockholm och Norrköping. Allt sjukvårdsarbete utförs i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet.