Linköpings kommun

Över 200 nya bostäder i Ljungsbro

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2015 10:34 CET

Under våren beslutade kommunfullmäktige om en ny översiktsplan för Ljungsbro och Berg med planer för fler bostäder i olika boendeformer. Vid decembersammanträdet förväntas Samhällsbyggnadsnämnden besluta om detaljplaner för över 200 bostäder, såväl småhus som radhus och flerfamiljshus, i Ljungsbro.

– Nu tar utvecklingen av Ljungsbro fart på riktigt. Ljungsbro är ett fantastiskt samhälle med stor utvecklingspotential, inte minst utifrån kollektivtrafiken och den samhällsservice som redan finns här. Vår kommun behöver fler bostäder och det här är ett steg för att bygga bort bostadsbristen, säger Elias Aguirre, kommunalråd (S) med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor.

Översiktsplanen för Ljungsbro-Berg ger utrymme för 750 bostäder i helt nya utbyggnadsområden i Ljungsbro samhälle. Hela området Ljungsbro-Berg ska på sikt växa med totalt 1 500 nya bostäder inklusive de förtätningar som kan bli möjliga att genomföra i Ljungsbros centrum. Nu planeras alltså för över 200 bostäder i tre detaljplaner, som förväntas få startbesked av samhällsbyggnadsnämnden den 16 december.

En av detaljplanerna (del av Kungsbro 1:759 och Björkö 3:31) omfattar ett område alldeles norr om Motala ström, söder om Hällestadsvägen. Detaljplanen innefattar drygt 100 bostäder med både småhus och flerbostadshus.

En andra detaljplan (Stora Sjögestad 20:2) omfattar ett område väster om Hanorpsvägen och handlar om minst 72 radhuslägenheter och 16 villor.

En tredje detaljplan (Björkö 3:11) handlar om rad- eller parhus längs med Björkdalsgatan som skulle kunna bli 30 till antalet.

– Det är glädjande att Ljungsbro växer och att det kommer till fler bostäder i blandade upplåtelseformer. Ljungsbros attraktiva läge, med närheten till vatten, natur och fritidsaktiviteter gör att många gärna vill bo här. I Ljungsbro har man möjlighet att bo i ett mindre samhälle, men samtidigt ha nära till Linköpings pulserande stadsmiljö och starka arbetsmarknad, avslutar Elias Aguirre.

För ytterligare information kontakta kommunalråd Elias Aguirre (S), telefon 0725-84 73 10

Linköping har över 150 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer och attraherar nya invånare. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. Linköping har ett kluster av flygrelaterade företag och är Sveriges flyghuvudstad. I Linköping finns flera hundra innovationsbaserade företag inom bland annat IT, mobil kommunikation och visualisering.