Skatteverket

Över 30 000 personer har fått id-kort

Pressmeddelande   •   Dec 01, 2009 15:20 CET

Ett halvår efter det att Skatteverket började utfärda det nya id-kortet har myndigheten lämnat ut 30 877 kort. 73 procent av alla som ansöker om id-kort styrker sin identitet med hjälp av intygsgivare. Flest id-kort utfärdas i storstäderna följt av Västerås, Linköping och Örebro. Det visar ny statistik från Skatteverket.
- Att så många personer har ansökt och kunnat få ett id-kort visar att det finns en stor efterfrågan som Skatteverket har kunnat möta, det säger Eva Månsson, enhetschef på Skatteverket.

Den 1 juni i år började Skatteverket att ta emot ansökningar och utfärda id-kort till personer som är folkbokförda i landet.

Jämfört med tidigare är det lättare att få ett id-kort idag. En förklaring är Skatteverket godkänner fler typer av intygsgivare. 73 procent av alla som ansöker om id-kort gör det med hjälp av en person som kan intyga att den sökande är den han eller hon uppger sig att vara. Men det finns fortfarande problem.

- Även om fler idag har möjlighet att få ett id-kort så är Skatteverket beroende av att andra myndigheter och aktörer i samhället hjälper till. I det arbetet finns en del kvar att göra. Sedan handlar det också om att tillgänglighet måste bli bättre. Fortfarande tvingas många åka mycket långt för att överhuvudtaget kunna ansöka om ett id-kort, och det är inte bra, säger Eva Månsson.

Av det totala antalet ansökningar som kommit in till Skatteverket runt om i landet, 36 314, har 1 851 ansökningar inte godkänts (drygt 5 procent). Den vanligaste orsaken till att en ansökan avslås är bland annat obetald ansökningsavgift och icke godkänd intygsgivare. Ett antal ärenden ligger också för kvalitetssäkring.

I uppdraget från regeringen som Skatteverket fick hösten 2008 beräknades antalet id-korts ansökningar till 15 000 per år.

Statistik på antal utfärdade id-kort uppdelat per ort finns publicerad på Skatteverkets webbsida, www.skatteverket.se.

Kontaktperson:

Eva Månsson
Direkttel: 010-574 67 22

Presstjänsten: 010-574 89 60

Skatteverket svarar för beskattning, folkbokföring, fastighetstaxering, bouppteckningar och utreder skattebrott samt är borgenär för statens fordringar. Verket utfärdar även id-kort. Webbplats: www.skatteverket.se