Wallenstam AB

Över 500 lägenheter i produktion

Pressmeddelande   •   Dec 07, 2009 10:07 CET

Wallenstam startade i fredags nybyggnationen av 59 energieffektiva lägenheter i Stärtered, Partille kommun. Ett spadtag som innebär att Wallenstam nu för första gången har över 500 lägenheter i produktion samtidigt.
Nybyggnationen i Stärtered är energieffektiv. Energibehovet i fastigheterna kommer vara koldioxidneutralt tack vare energismart teknik och att övrigt värmebehov täcks av Wallenstams egenproducerade vindkraftsel. Lägenheterna beräknas vara klara för inflyttning i december 2010.

– Vi vill bidra till att det skapas fler hyreslägenheter i våra storstadsregioner och har som mål att bygga 2 500 lägenheter under tidsperioden 2008 till och med 2012. Hittills har vi färdigställt eller påbörjat nära 600 lägenheter under perioden, säger Hans Wallenstam, Vd för Wallenstam AB.

Wallenstam äger sedan tidigare åtta fastigheter med totalt 80 lägenheter i Stärtered.

Nybyggnationen som nu startar blir en förtätning av området som kommer att tillföra bland annat förstärkt belysning, fler parkeringsplatser och ljudreducerande åtgärder för hela området.

– Vi har 100 procent fokus på att minimera energiförbrukningen i all vår nybyggnation, lägenheterna i Stärtered kommer att ha ett energibehov på 40 kWh/kvm, det är mer än en halvering av de krav som ställs i Boverkets regler för nybyggnation, säger Hans Wallenstam, Vd för Wallenstam AB.

Stadsvillorna i Stärtered byggs med tjocka, extraisolerade väggar och lågenergifönster. System för värmeåtervinning med mekanisk till- och frånluft möjliggör att varm frånluft tillvaratas liksom värmespill från elektrisk utrustning, sol och människor. Värmepump installeras för varmvattenbehov och resterande värmebehov täcks av Wallenstams egenproducerade vindkraftsel.

För ytterligare information: Thomas Dahl, vice Vd, Wallenstam AB (publ) tel. 031-20 00 00 alt. 0705-17 11 42. Illustrationsskiss för fri publicering: www.wallenstam.se/pressbilder, Pernilla Nätt tel. 0705-797 336, pernilla.natt@wallenstam.se www.wallenstam.se

Wallenstam är ett utvecklande fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Göteborg, Stockholm och Helsingborg. Fastighetsbeståndet värderas till 20 miljarder kronor och kundbasen utgörs av cirka 10 000 hushåll och cirka 2 000 företag. Den totala uthyrningsbara ytan är drygt en miljon kvm vilket ger cirka 1,3 miljarder kronor i hyror. Wallenstam satsar även på produktion av förnyelsebar energi med målet att vara självförsörjande på el 2012. Koncernens B-aktier finns noterade på Stockholms fondbörs sedan 1984. Wallenstams övergripande mål för verksamheten är att substansvärdet per aktie ska överstiga 300 kr 2012.