Konsumentverket

Över 6 000 elkunder fick rätt mot Kraftkommission

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2004 11:06 CEST

Allmänna reklamationsnämnden rekommenderar Kraftkommission i Sverige AB att betala skadestånd till sina fastpriskunder för deras merkostnader för elenergi.

Kraftkommission upphörde som elleverantör i december 2002. Bolagets kunder tvingades då in i avtal med nya elleverantörer, med högre elpris som följd. Konsumentombudsmannen/KO anmälde fallet som grupptalan till ARN hösten 2003. Bolaget Kraftkommission i Sverige AB hade mer än 6 000 fastpriskunder när det upphörde.

Allmänna reklamationsnämden ger nu dels kunderna rätt i sak, det vill säga instämmer med KO i att kunderna bör få ersättning för sina merkostnader, dels godkänner nämnden KO:s beräkningsmodell.

Nu ankommer det på konsumenterna att räkna ut sina anspråk på Kraftkommission enligt KO:s beräkningsmodell, för den tid då avtalet skulle ha löpt. Dessutom ska man kunna styrka sin elförbrukning, exempelvis med en kopia av en elräkning för den aktuella perioden. Årsförbrukningen ligger till grund för vilken schablonmodell som ska tillämpas (se bilaga).

När summan räknats fram tillkommer 25 procents moms. Det belopp man kan utläsa ur tabellerna ska därför multipliceras med 1,25. Kraven på ersättning ska ställas till Kraftkommission i Sverige AB, Box 119, 931 21 Skellefteå.

- ARN:s beslut lägger fast viktiga principer för elleverantörens ansvar gentemot konsumenten, säger stf KO Marianne Åbyhammar. Rekommendationen är en bra utgångspunkt för en snabb lösning på tusentals konsumenters krav. KO utgår ifrån att ersättningen betalas ut genast.


Om du behöver hjälp med att räkna ut ditt kravbelopp, kontakta konsumentvägledaren i din kommun eller www.elradgivningsbyran.se