Fortum Sverige AB

Över 6 000 stockholmare har hittills röstat för att lysa upp Stockholm

Pressmeddelande   •   Dec 23, 2009 08:00 CET

Stockholmarna har nominerat 300 platser som de anser behöver en ny förbättrad belysning. Över 6000 röster har de olika nomineringarna totalt fått och i topp ligger gångstigen under västerbron i Långholmsparken och Pepparvägen i Farsta. Tävlingen pågår fortfarande och avslutas den 15 januari och då kommer sex av de platser som fått flest röster att under året få ny belysning.

I år har stockholmarna själva chansen att rösta på vilket plats i Stockholm som behöver bättre belysning. Det går att nominera en plats eller gata som man helst ser blir upplyst eller rösta på redan nominerade platser. Engagemanget för att skapa en tryggare stad är stort. Hittills är ungefär 300 platser nominerade och mer än 6 000 personer har röstat. Kampanjen pågår till den 15 januari och de sex platser som får flest röster kommer att åtgärdas.

En forskarrapport från England har visat att det finns ett klart samband mellan utomhusbelysning och brottsfrekvens. I experimentområdena leder förbättrad belysning till en signifikant 21-procentig minskning av brottsligheten jämfört med jämförbara kontrollområden. I studien poängteras dock noga att olika områden kan gynnas av förbättrad belysning på olika sätt.

–   Fortum tycker vi att belysning inte bara är viktigt för trivseln, utan också för tryggheten. Vi har stor verksamhet i Stockholm och en stor andel kunder. Det känns därför extra roligt att vi har fått ett stort engagemang från stockholmarna. Det stora gensvaret på kampanjen visar på ett genuint intresse för vår gemensamma utomhusmiljö, säger Ann Lindell Saeby, informationsdirektör på Fortum.

Samarbetet kring belysning inleddes 2006 mellan Fortum och Stockholms stad och sedan dess har följande platser fått förbättrad belysning. Det är Lappkärrsberget, Finlandsparken, Londonviadukten (två stycken) och Humlegården. Under året har arbetet pågått för att lysa upp Mariatorget som blir klart i januari 2010. Förutom att satsningen ger en ljusare och tryggare stad blir också den nya belysningen mer miljövänlig. Belysningen är energisnålare och innehåller färre miljöpåverkande ämnen.

Följ omröstningen på webbplatsen: http://fortum.se/lysupp

För mer information kontakta:

Agneta Molinder, presschef Fortum Sverige 0703 445 332

Fortum är ett ledande energibolag som fokuserar på Norden, Ryssland och området runt Östersjön. Vår affärsverksamhet omfattar produktion, försäljning och distribution av el och värme samt drift och underhåll av kraftverk. Vi erbjuder tjänster som leder till en hållbar utveckling - nu och i framtiden.

Under 2008 uppgick Fortums nettoomsättning till 5,6 miljarder euro och rörelseresultatet uppgick till 2,0 miljarder euro. Koncernen har cirka 13 500 anställda. Fortum Abp:s aktie är noterad på NASDAQ OMX Helsinki.