Länsstyrelsen i Uppsala län

Över 9,9 miljoner kronor till byggande av äldrebostäder i Uppsala kommun.

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2008 11:02 CEST

Länsstyrelsen har tagit beslut om 9.924.000 kronor i investeringsbidrag för byggande av 80 stycken äldrebostäder i Uppsala kommun. Byggprojektet är det sjunde projektet i länet som beviljats bidrag efter regeringens införande av bidraget år 2007.

Det är Changtse Valsätra AB som beviljats bidrag för att upprätta äldrebostäderna i Uppsala kommun. Byggprojektet är beläget vid Bernadottevägen i stadsdelen Valsätra. Byggprojektet är påbörjat under augusti 2008 och beräknas vara klart november 2009.

- Investeringsbidraget är en del i regeringens satsning på äldreomsorgen, det råder brist på äldrebostäder i kommunerna och många äldre har svårt att få ett modernt och anpassat boende, säger Tomas Östlund vid länsstyrelsens plan- och bostadsenhet. Därför är det glädjande att antalet hyreslägenheter i länet ökar. Hittills har sammanlagt 52,4 miljoner kronor beviljats i bidrag till 442 äldrebostäder. I Uppsala kommer 424 stycken bostäder byggas för 50,3 miljoner kronor och Enköping får 18 stycken nya bostäder för 2,1 miljoner kronor, fortsätter Tomas Östlund.

Regeringen har för åren 2007 - 2011 avsatt 2,5 miljarder kronor för hela landet. Boverket som hanterar den centrala bidragsramen kan vid ytterligare behov tilldela Uppsala län ytterligare pengar. Bidraget gäller vid ny- eller ombyggnad som innebär nytillskott av äldrebostäder. Det gäller äldreboenden som kräver en biståndsprövning och ett beslut av kommunen, så kallat särskilt boende. Bidraget söker man hos länsstyrelsen.


För ytterligare information, kontakta:
Handläggare Tomas Östlund, Länsstyrelsens plan - och bostadsenheten tel 070-236 64 24