Teknikföretagen

Över hälften av de anställda i bilindustrin arbetar i företag med svag lönsamhet

Pressmeddelande   •   Aug 30, 2007 09:02 CEST

Många svenska leverantörer till bilindustrin har det fortsatt jobbigt med svag lönsamhet och små vinstmarginaler. Det visar Teknikföretagens undersökning av 156 leverantörsföretag till bilindustrin, som i dag presenteras på Stora Leverantörsdagen 2007 i Göteborg.

Undersökningen visar att leverantörernas rörelsemarginaler begränsades till 4,1 procent i fjol. Även kapitalavkastningen låg närmast kvar på samma låga nivå som 2005, runt 8 procent. De fortsatt svaga resultaten förklaras av en dämpad försäljning (+2,7 procent) i kombination med ökade material- och insatspriser. Färre anställda och begränsade lönekostnader har dock motverkat ytterligare försämringar.

Antalet anställda i leverantörsföretagen fortsatte att minska under fjolåret (-1,4 procent) och då främst arbetare (-2,7 procent). Över hälften av de anställda inom svensk bilindustri arbetar i företag med små marginaler eller som går med förlust.

– Även i ett dagsaktuellt perspektiv på konjunkturen har svenska leverantörer en mer dämpad utveckling jämfört med industrin som helhet, säger Teknikföretagens chefekonom Anders Rune och hänvisar till den konjunkturbarometer för bilindustrins leverantörer under årets tredje kvartal som också presenteras i dag.

Ordertillväxten på export har bromsat in relativt snabbt och framför allt beror det på försvagad efterfrågan från bilindustrin i Europa. Därtill säljer företagen ungefär lika mycket i Sverige som på export. De svenska leverantörerna visar även här en begränsad dämpning av orderingången under tredje kvartalet.

– Att bil- och transportmedelsföretagen i Sverige i år kommer med flera nya modeller samtidigt som efterfrågan i bl a Östeuropa växer är ändå hoppingivande för svenska leverantörer. Företagens efterfrågan på nyckelpersonal fortsätter också uppåt, säger Anders Rune.

Undersökningen av lönsamheten 2006 omfattar 156 leverantörer till bil- och transportmedelsindustrin. De har en försäljning på 64 Mdr kronor och 33 000 anställda i Sverige. Undersökningen av konjunkturläget omfattar 90 företag med en sammanlagd försäljning på 47 Mdr kronor och genomfördes i mitten av augusti månad.

Se även bifogade bilaga.

Mer information:
Anders Rune, chefekonom, tel 08-782 08 36 eller 070-585 53 80.
Anders Rune finns även tillgänglig på Stora Leverantörsdagen 2007 i Göteborg under torsdagen.

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Teknikföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för Sveriges viktigaste företag. Våra 3200 medlemsföretag med 300 000 medarbetare står för hälften av Sveriges export.

* Vi måste vinna kampen om investeringarna
* Sverige måste satsa mer på industrirelevant forskning och utveckling
* Vi måste vinna de unga
* Det måste löna sig att arbeta

www.teknikforetagen.se