Folksam

Över hälften av nyinköpta företagsbilar i Sverige slukar för mycket bränsle

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2006 13:38 CET

Folksam har undersökt hur mycket bränsle de 100 000 företagsbilar som köptes in i Sverige 2005 förbrukar. Mer än hälften av dessa bilar drar minst en liter för mycket per mil jämfört med Folksams högsta tillåtna förbrukningskrav*. ”Idag vet alla att koldioxidutsläpp är klimatpåverkande och ökar växthuseffekten”, säger Jan Snaar, miljöchef på Folksam. ”Tiden är förbi när företagen kunde urskulda en bränsleslukande tjänstebilsflotta som ’en droppe i havet’. Dagens nya tjänstebilar kommer att säljas till vanligt folk inom 2-3 år och sedan köras i 10-15 års tid.”

– Företagens bilinnehav må fortfarande vara en slags symbolfråga, men idag handlar symbolvärdet inte längre om komfort och status, utan mer om etik och ansvarstagande, säger Jan Snaar.

Nästan hälften av bilarna företagen köpt eller leasat under 2005 tillhör gruppen större familjebilar, med hög bränsleförbrukning. Mot hela denna bakgrund är Jan Snaar överraskad av att inte fler företag verkar bry sig mer om den akuta miljöaspekten och de signaler företagen sänder ut, när de inte visar att de tar den på allvar.

Läkemedels- och vårdföretagen utmärker sig särskilt negativt, däribland AstraZeneca och Praktikertjänst AB. Bank, försäkring och kapitalplacerare, liksom byggsektorn hamnar också i strykklass, dock med vissa undantag.

– Inom byggsektorn är JM AB ett lysande undantag, säger Jan Snaar. De har verkligen en genomförd strategi för att välja rätt bil. 85 procent av deras totala tjänstebilsinköp 2005 var miljöbilar. Inom mediasektorn hör såväl Modern Times Group AB som Metro International till förebilderna. Om vi generellt ser på de 20 bästa företagen, så hamnar bland annat Coca-Cola, Lidl och E.ON AB på framskjutna placeringar.

Om de cirka 50 000 bilar i undersökningen, som drar mer bränsle än Folksam rekommenderar, skulle dra en deciliter mindre per mil, så skulle koldioxidutsläppen minskas med nästan 24 000 ton årligen.

– Vissa kan säkert tycka att denna utsläppsmängd är skäligen liten jämförd med många högre utsläppstal, som är ännu viktigare att få ned. Men vem är idag beredd att påstå att en utsläppsminskning på 24 000 ton koldioxid årligen inte skulle betyda någonting och därför inte skulle behövas, avslutar Jan Snaar.

*Fördelning av köpta/leasade bilar 2005 i förhållande till Folksams bensinförbrukningskrav. Se bilaga för listor över bästa och sämsta företag samt redovisning per bransch.

För ytterligare information:
Jan Snaar, miljöchef Folksam, telefon 08-772 65 63, 0708-31 69 63
Presschef: Lars Åkerkvist, telefon 08-772 60 77, 0708-31 60 07

Folksam är en av de största aktörerna i Sverige när det gäller bilförsäkringar, och arbetar aktivt med frågor inom trafiksäkerhet och miljö för att bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle och trygghet för individen. Läs mer på www.folksam.se/forskning.