Riksförsäkringsverket

Över hälften får sjukpenningen i tid

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2004 17:01 CEST

En sjukskriven person ska kunna räkna med att i normala fall få sin sjukpenning från Försäkringskassan senast 30 dagar efter det att Försäkringskassan har alla nödvändiga papper.

Över hälften får i tid. I dag får över hälften av alla nya sjukskrivna sin ersättning inom den tiden. Tiderna varierar dock över landet. (se tabell ovan)

Mått för handläggning. RFV har hittills mätt tiderna från den dag anmälan görs till arbetsgivaren till dess sjukpenningen når den sjukskrivne. Då innefattar måttet också den tid när man har sjuklön från sin arbetsgivare vilken i dag uppgår till 21 dagar. Måttet innefattar också den tid det tar innan den sjukskrivne skickat in sina papper till Försäkringskassan. Innan en utbetalning kan ske måste dock alla underlag vara helt kompletta. Försäkringskassan ska göra en noggrann bedömning av rätten till sjukpenning.

Förslag på väg. RFV har ett uppdrag från regeringen som gäller handläggningstiderna för sjukpenning. Rapporten ska lämnas den 15 oktober. Då kommer förslag till åtgärder att redovisas.

Höga sjukskrivningar. Försäkringskassan är utsatt för ett hårt tryck. Sjukskrivningarna är historiskt sett mycket höga. Kraven på att göra en noggrann bedömning är också stora.

- Alla papper. Den som vill skynda på handläggningstiderna kan göra det genom att se till att Försäkringskassan får ett komplett underlag så snart som möjligt. Försäkringskassans handläggare behöver då inte förlora så mycket tid på att behöva komplettera underlaget, säger Birgitta Målsäter, enhetschef, RFV.

Sakkunniga:
Cecilia Udin, 08- 786 96 62, 073-074 59 33
Ulrika Persson, 08- 786 91 62, 073- 074 57 23

Presskontakt: 08-786 98 88
Robin Lapidus, 08-786 97 21, 070-211 97 21

Webbplatser:
www.rfv.se www.forsakringskassan.se