SBAB

Överdriven oro för svag konjunktur – liten risk för prisras på den svenska villamarknaden

Pressmeddelande   •   Jun 06, 2003 12:23 CEST

Oron för en fortsatt svag konjunktur med risker för deflation, det vill säga fallande priser, präglar för närvarande de finansiella marknaderna. Centralbankerna ser också allvarligt på situationen vilket visas av de kraftiga räntesänkningarna i juni från den europeiska centralbanken, ECB, och Riksbanken med en halv procentenhet.

- Det är visserligen sant att det finns oroande drag i den senaste tidens utveckling: konjunkturen har varit svagare än väntat, särskilt i euroområdet, och prispressen är hård på många områden, säger Barbro Wickman-Parak, chefsekonom på SBAB. Men vår bedömning är ändå att risken för konjunkturbakslag och deflation har överdrivits.

Förutsättningarna för en uppgång i den viktiga amerikanska ekonomin är gynnsamma och en bättre efterfrågan i USA stimulerar både euroområdet och den svenska ekonomin. SBAB:s ekonomiska sekretariats konjunktursyn är att ränteuppgången kan bli kraftig när den kommer. De långa reala räntorna, det vill säga när inflationsförväntan räknats bort, är nu rekordlåga. För närvarande tycks en större ränteuppgång avlägsen men stämningsläget kan svänga snabbt.

Villamarknaden är ett viktigt område som påverkas av ränteutvecklingen.

- Vi har belyst utvecklingen av villapriserna i två scenarier: dels med en starkare konjunktur och stigande räntor, dels med en stagnerande konjunktur och fortsatt låga räntor, säger Tomas Pousette, ekonom i SBAB. Slutsatsen är att faran för prisras på villamarknaden är liten. Även i stagnationsscenariot fortsätter villapriserna att stiga, om än i lugnare takt.

Är SBAB:s ekonomiska sekretariat alltför optimistiska?

- Vi hade inte väntat oss att den senaste tidens konjunkturdata skulle rosa marknaden. Det verkliga testet på vår konjunktursyn kommer under de närmaste två till tre månaderna. Fortsätter konjunkturbesvikelsen får vi då revidera vår uppfattning i grunden, säger Barbro Wickman-Parak.

För ytterligare information, kontakta
Barbro Wickman-Parak, chefsekonom SBAB, tel 08-614 38 88 eller 0733-604 578
eller barbro.wickman-parak@sbab.se

Tomas Pousette, ekonom SBAB, tel 08-614 43 88 eller 0708-922 663
eller tomas.pousette@sbab.se

Annelise Jansson, informationschef SBAB, tel 08-614 43 55 eller 070-637 12 72
eller annelise.jansson@sbab.se

Ytterligare information finns också på www.sbab.se där konjunkturbrev nr 3 2003 finns.

SBAB är det bankoberoende bolåneföretaget, som på ett effektivt och lönsamt sätt ska bidra till konkurrens och mångfald på bolånemarknaden. Vi är den främsta utmanaren på bolånemarknaden, med cirka 10 000 kunder och en marknadsandel om 19,5 procent på företagsmarknaden och cirka 240.000 kunder och en marknads-andel om 7,5 procent på privatmarknaden. SBAB erbjuder bolån via Internet och telefon. Cirka 55 procent av våra privatkunder söker lån via Internet, vilket är en av anledningarna till att SBAB kan erbjuda en av marknadens lägsta bolåneräntor.