Länsstyrelsen i Kronobergs län

Överenskommelse för ett säkrare Kronoberg

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2017 11:54 CEST

Nu förnyas överenskommelsen för hur länet förebygger och hanterar samhällsstörningar. På grund av det försämrade politiska säkerhetsläget i Europa har regeringen beslutat att den svenska försvarsförmågan ska stärkas. Torsdagen den 19 oktober undertecknas överenskommelsen där civilt försvar och den återupptagna totalförsvarsplaneringen utgör en viktig del.

- Att vi undertecknar överenskommelsen innebär att länets aktörer agerar gemensamt för att på ett effektivt sätt utnyttja länets samlade resurser och kompetens för ett säkrare Kronoberg, säger Landshövding Ingrid Burman.


Sedan stormen Gudrun 2005 har länet en god krisberedskap som byggts upp av aktörerna i Krissamverkan Kronoberg , det vill säga av kommunerna, polisen, räddningstjänst, Försvarsmakt, SOS Alarm, Region Kronoberg och Länsstyrelsen. Krisberedskapen utgör grunden för civilt försvar och totalförsvarsplanering.

- Den nya överenskommelsen ger oss möjlighet att tillsammans i länet bygga det nya civila försvaret och stötta uppbyggnaden av totalförsvaret i Sverige. I Krissamverkan Kronoberg finns redan grunden vi behöver för att snabbt kunna gå framåt mot konkreta och gemensamma resultat, säger beredskapsdirektör Max Hector.

Undertecknandet av överenskommelsen genomförs av Regionala rådetför krisberedskap och skydd mot olyckor som består avlänets kommunchefer, kommunalråd, regionråd, landshövding, länsråd, regiondirektör, Försvarsmakten, räddningstjänsten och polisområdescheferna. Rådet leds av landshövdingen och sammankallas två gånger per år för att diskutera aktuella frågor inom krisberedskapsområdet och ta ut den långsiktiga inriktningen för olika satsningar i länet.

Pressen är välkommen att delta

Tid: Torsdag 19 oktober kl.11.45
Plats: Residenset, Växjö


För frågor kontakta:

Max Hector, beredskapsdirektör, Länsstyrelsen i Kronobergs län
max.hector@lansstyrelsen.se

010-223 74 94

För frågor om deltagande på Residenset kontakta:

Catti Sammelin, kommunikatör, Länsstyrelsen i Kronobergs län

Catarina.sammelin@lansstyrelsen.se

076-127 18 29

Länsstyrelsen i Kronobergs län, Kungsgatan 8, 351 86 Växjö
www.lansstyrelsen.se/kronoberg
Tfn: 010 223 70 00
E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se