SAS

Överenskommelse mellan SAS och Transport utan Riksavtal

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2004 19:30 CEST

SAS har idag slutit en överenskommelse med Transportarbetareförbundet,
efter att Transport varslat om konflikt den 11 oktober. Avtalet innebär
ökade personalkostnader som försämrar SAS konkurrensmöjligheter inom
bagage, ramptjänstområdet och tekniskt underhåll.

SAS koncernens VD Jörgen Lindegaard säger i en kommentar:
-Vi har lyckats ingå nya kollektivavtal med 38 av 39 fackföreningar för
att anpassa SAS omkostnadsstruktur till omvärlden. Jag beklagar å SAS
medarbetares vägnar att vi inte fick ett liknande avtal med Transport.

SAS koncernledning gör nu en översyn av de verksamheter som omfattas av
det nya avtalet med Transport. Konsekvenserna av det nya avtalet kan bli
nedläggning eller utförsäljning av vissa verksamheter inom området.

SAS har i förhandlingarna med Transportarbetareförbundet överlämnat ett
förslag innebärande en övergång till det så kallade Riksavtalet för
Civilflygområdet. Detta branschavtal gäller för övriga flygbolag och
ground handling-bolag som är medlemmar i flygarbetsgivarna.

Vid övergång till Riksavtalet har SAS erbjudit övergångsregler som avser
bland annat arbetstider och OB-ersättningar. SAS ledning kan konstatera
att det inte funnits någon vilja från Transport att tillåta en övergång
till Riksavtalet för att ge samma förutsättningar för SAS som övriga
företag har inom Transports avtalsområde.

För ytterligare information:

SAS koncernen
Informationschef Bertil Ternert, Tel +46 8 7972081 eller +46 8 7974893

SAS Group Corporate Communications