Västra Götalandsregionen

Överenskommelser 2009 för Hälso- och sjukvårdsnämnden Västra Skaraborg

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2008 15:38 CEST

Från Hälso- och sjukvårdskansliet Mariestad 2008-09-24 15:30

Hälso- och sjukvårdsnämnden Västra Skaraborg godkände i dagden förändring avambulanserna i Skaraborg som provats under sommaren. Nämnden beslutade också om nästa års överenskommelser om hälso- och sjukvård.

Nämndengodkände idag Skaraborgs Sjukhus beslut att omfördela ambulansresurserna i Skaraborg. Ambulanserna har under sommaren på försök varit fördelade så att fler ambulanser verkar i västra Skaraborg och under dagtid jämfört med tidigare. Sjukhuset har gjort en utvärdering som visar att insatstiderna för de högst prioriterade larmen varit oförändrade eller minskat i västra Skaraborg under försökstiden.

Överenskommelser 2009

Hälso- och sjukvårdsnämnden tecknar varje år överenskommelser med de som utför vården. Överenskommelserna beskriver den verksamhet och de uppdrag som ska genomföras under nästa år. Överenskommelser tecknas med styrelserna för Skaraborgs Sjukhus, Primärvården Skaraborg, Handikappverksamheten, Tandvårdstyrelsen samt med styrelserna för Sahlgrenska Univeritetssjukhuset och Södra Älvsborgs Sjukhus om högspecialiserad vård. Överenskommelsen med Skaraborgs Sjukhus är inte färdigförhandlad.

Nämndens överenskommelser för 2009 innebär bland annat:

  • Ungdomsmottagningar ska vara öppna på tider som underlättar tillgängligheten för ungdomar
  • Personer med kroniska sjukdomar ska erbjudas en fast vårdkontakt
  • Våld i nära relationer mot kvinnor med funktionsnedsättning ska identifieras och bemötas
  • Alla barn ska erbjudas en bedömning av munhälsan och risk för karies innan barnet är 18 månader gammalt

Överenskommelse Primärvården Skaraborg

De prioriterade utvecklingsområdena är tillgänglighet, psykisk ohälsa, hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser samt insatser för patienter med kroniska sjukdomar och äldre. Ett exempel är vidarutvecklingen av äldrevårdsteam. Överenskommelsen med Primärvården Skaraborg gäller fram tills dess att det planerade systemet Medborgarnas Primärvård träder i kraft under nästa år.

Överenskommelse Handikappverksamhet

Ett nytt tolkbokningssystem ska införas nästa år för att underlätta tillgängligheten för dem som är i behov av tolk. Alla verksamhetsområden ska använda brukarsynpunkter i sitt förbättringsarbete.

Överenskommelse Tandvårdstyrelsen

Eftersom tandhälsan hos barn undersex år försämrats måste tidiga förebyggande åtgärder utvecklas vidare. Samverkan med förskolor är viktig. Tandvården ska också stimulera de unga vuxna som är på väg att lämna den avgiftsfria barn- och ungdomstandvården (tom 21 år) att fortsätta med regelbunden tandvårdskontakt.

Kontaktperson: Sara Johansson, utvecklingschef Hälso- och sjukvårdskansliet 0705-41 05 72, Bengt Andersson (c) ordförande 0702-09 50 09, Bertil Jonsson (m) 1:e vice ordförande 0705-49 55 50, Hasse Andersson (s) 2:e vice ordförande 0706-74 97 79

Skapat av: sarah öfwerström Epost: sarah.ofwerstrom@vgregion.se