Umeå kommun

Övergivna och trasiga cyklar städas bort från centrala Umeå

Pressmeddelande   •   Apr 19, 2013 10:22 CEST

I början på maj kommer Umeå kommun att städa bort övergivna och trasiga cyklar från centrala Umeå. Anledningen är att förbättra tillgängligheten i centrum.
– Trasiga och kvarlämnade cyklar tar plats i cykelparkeringar och är även i vägen vid snöröjningen, säger gatudriftchef Torbjörn Sandberg.
 

Kampanjen Håll Umeå rent fortsätter. Ett led är nu att Umeå kommun, Gator och parker ska städa bort cyklar som är övergivna och trasiga i Umeå centrum. Anledningen är att förbättra tillgängligheten i staden och underlätta för snöröjningen. Arbetet startar under vecka 19 och pågår i tre veckor.
- Det är även en estetisk fråga då dessa övergivna cyklar förfular stadsbilden, menar Torbjörn Sandberg.

Märkning och bortforsling
Alla cyklar som bedöms som övergivna kommer att märkas med en röd lapp där det framgår när cykeln ska forslas bort. Tre veckor efter att cykeln har blivit märkt med röd lapp forslas den bort.
Alla cyklar som forslas bort fotograferas. Dessutom dokumenteras också plats och eventuell identifikation.

Skrotning eller hittegods
Cyklar som bedöms som skrot skickas till skrotning omgående. Som skrot räknas cyklar som saknar väsentliga delar, t ex hjul, styre och/eller har så svåra skador att de inte går att cykla på.

Cyklar som har ett värde tas om hand, fotograferas och registreras. Det gäller även olåsta cyklar som uppenbarligen är övergivna. Lista på tillvaratagna cyklar överlämnas till polisens hittegods.

Städningen påbörjas i början av maj
Arbetet genomförs under veckorna 19-21. Det berörda området är centrala stan mellan Västra Esplanaden (väg 503) och Östra Kyrkogatan och mellan Järnvägsallén och älven.


För mer information
Tomas Lundmark
gatuingenjör
090-16 53 68
070-687 63 42

Torbjörn Sandberg
gatudriftchef
090-16 13 80
070-569 60 02

Britta Strömgren
kommunikatör
090-16 23 91
070-661 24 64