Skandia

Överklagande i class action-målet mot American Skandia

Pressmeddelande   •   Sep 04, 2003 09:29 CEST

Den 31 juli 2003 beslutade chefdomare Milton Pollack i the United States District Court for the Southern District of New York att som uppenbart ogrundat avvisa class action-målet (grupptalan) Donovan v. American Skandia Life Assurance Corp. m.fl.

Kärandenas avdokater har nu överklagat avvisningsbeslutet till the U.S. Court of Appeals for the Second Circuit. Härutöver har kärandena, efter att marginellt ha justerat sin talan, begärt att domare Pollack skall ompröva sitt avvisningsbeslut. Skandia och American Skandia kommer att tillbakavisa överklagandet och talejusteringen.

Målet gäller ett antal personer som köpt annuity produkter från American Skandia i syfte att använda dessa för pensionsändamål och skjuta upp beskattningen.

"Vi anser och har hela tiden ansett att stämningen är uppenbart ogrundad, en bedömning som också bekräftades av domare Pollack i avvisningsbeslutet i juli. Överklagandet innebär ingen nytt härvidlag." säger Jan-Mikael Bexhed, chefjurist hos Skandia, i en kommentar.

Som tidigare meddelats står Försäkringsaktiebolaget Skandia risken för utgången i målet, som en följd av avtalet med Prudential Financial, Inc. rörande försäljningen av American Skandia.

För ytterligare information:
Jan- Mikael Bexhed, vice VD och chefsjurist, tel 08- 788 25 00
Harry Vos, chef Investor Relations, tel 08 – 788 25 00