Tatura International AB

ÖVERLÅTELSE AV AKTIER TILL KAPITALFÖRSÄKRINGAR

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2008 09:37 CEST

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här:
http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=49874(NGM:TATU)

Överlåtelse av aktier till kapitalförsäkringar

Urban Trolle, verkställande direktör för Tatura AB (publ.) har per den 24 september 2008 överlåtit 1 000 000 Tatura aktier till en direkt ägd kapitalförsäkring.

Christopher Fägerskiöld, styrelseledamot för Tatura AB (publ.), har per den 19 september 2008 överlåtit 1 000 000 Tatura aktier till en direkt ägd kapitalförsäkring.


För mer information kontakta Urban Trolle, 0707 910 734, ut@tatura.com
Tatura AB (publ)
25 september 2008

Tatura AB är sedan mitten av 2007 verksamt inom oljebranschen och investerar i, utvecklar och opererar logistiska lösningar samt köper och säljer olja. Bolaget är representerat i Ryssland genom dotterbolag i St. Petersburg. Tatura har ett nätverk av handelspartners i Ryssland och Europa.