Ledstiernan AB

Överlåtelse av Ledstiernanaktier

Pressmeddelande   •   Aug 25, 2003 23:35 CEST

För undvikande av missförstånd meddelar Jan Carlzon och Leif Almstedt, insiderregistrerade i Ledstiernan AB, att Jan Carlzon överlåtit 2 443 978 aktier och Leif Almstedt överlåtit 2 000 000 aktier till sig närstående bolag och familjemedlemmar.

Stockholm den 25 augusti 2003
LEDSTIERNAN AB (publ)