Nättidningen Payback / Payback Sverige

Överlag positiva reaktioner från media över “Himmelska Bikers” dokumentären + Payback Sveriges kommentarer!

Pressmeddelande   •   Jul 30, 2013 16:23 CEST

Positiva reaktioner från media

Media har under gårdagskvällen och dagen skrivit om dokumentären kring kristna bikers“Himmelska bikers” som visades under måndagskvällen på SVT 1.

Överlag är reaktionerna väldigt positiva och programmet kan därför sägas vara en medial framgång inte bara för alla kristna bikers och bikerklubbar utan även för hela bikerkulturen som sådan. Bilden ovan är länkad från en artikel och föreställer Ulf Mannebäck, samordnare för Church on Wheels.

Payback Sveriges kommentarer kring mediauttalanden i sak

Mitt i de översvallande mediakommentarerna finns en del företeelser vi anser värda att bemöta så de inte står oemotsagda.

Därför kom det som en komplett överraskning att det finns 20 kristna mc-klubbar bara i Sverige.

när någon i introduktionen börjar prata om den vanliga gången med hangarounds och prospects – så känns det märkligt. Alla de vanliga benämningarna som ständigt möter oss i beskrivningar av mc-gäng med inte särskilt gott rykte. Det är precis samma klättring uppåt här, även om man kör i Jesu namn. En tröskel att komma över redan från start.

Ja, för media verkar det komma som en komplett överraskning att det finns kristna hojklubbar med samma struktur, uppbyggnad och märkeskodning som andra bikerklubbar. I media skildras bara ett antal medialt intressanta mc-klubbar då nämnandet av dessa, speciellt på löpen, per automatik medför förhöjd lösnummerförsäljning. Men bikerkulturen är så mycket mer, större och bredare än så.

Det finns klubbar av närmast alla sorter som är uppbygdda på närmast identiska vis. Det finns klubbar för FN-soldater, brandmän, kristna, före detta missbrukare samt inte minst polisens ryggmärkesklubbar m.fl. Alla bär de samma signum och märken och har i regel också samma struktur, uppbyggnad samt förtroendeposter m.m. Det finns även kristna bikerklubbar som är med i Sverigemodellen. Den enda skillnaden är vad som Ulf samordnare för Church on Wheels uttrycker det: Skillnaden mellan oss och profana mc-klubbar är väl att vi tror på Jesus, annars har vi nog snarare mer gemensamt.

Måste man ha väst så att det nästan ser ut som att man är medlem i Hells Angels? Jag har svårt att köpa det här.

Ja, om man vill vara delaktiga inom en viss subkultur så är också kulturens klädkod självklar. Att reportern har så svårt att köpa detta faktum visar ju bara att personens egna fördomar, förutfattade meningar, osaklighet, partiskhet och inskränkthet förhindrar densamme att se objektivt på saken. Det innebär ju att reportern underförstått sätter likhetstecken mellan en väst och en subjektiv upplevelsebild. Ett samband som aldrig funnits mer än i en polisär fantasyvärld och i vissa reportrars föreställningsvärld. Men de världarna har inget med verkligheten att göra.

De kristna verkar inte riktigt vilja ta avstånd från de andra gängen.

Nej, varför skulle kristna bikers och bikerklubbar vilja ta avstånd från andra bikerklubbar oavsett vilka? De kristna bikerklubbarna har frivilligt valt att delta och aktivt medverka i en speciell subkultur. De har frivilligt annammat kulturens märkes- och klädkod för att de vill vara delaktiga. Varför skulle de då ta avstånd från någon bikerklubb? De vet att bikerkriminaliteten är ett resusltat av enskilda individers handlingar som inte är relaterade till klubbarna. Och, kristendomens budskap är förlåtelse och medmänsklighet varför de inte dömer en broder som handlar fel utan välkomnar honom tillbaka till biekrgemenskapen och broderskapet efter att ha sonat sitt straff.

Länkar till artiklar om dokumentären:

http://www.corren.se/ostergotland/linkoping/himmelska-bikers-fran-linkoping-i-svt-dokumentar-6460667-artikel.aspx

http://www.expressen.se/noje/man-i-helgongloria-i-stallet-for-hjalm/

http://hd.se/noje/2013/07/30/med-gud-pa-motorcykeln/?from=rss

Länk till Paybacks tidigare inlägg inklusive programlänk:
http://www.payback.name/?p=11238

Peter Schjerva, ordförande Payback Sverige

Payback Sverige är en riksorganisation för bikers rättigheter vad avser alla former av trakasserier, förföljelser och övergrepp gentemot enskilda bikers och bikerklubbar så kallad negativ särbehandling på grund av föreningstillhörighet.

Payback är också en samnordisk bikerorganisation med representation i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Organisationerna drivs under namnen Payback Sverige, Payback Norge, Payback Danmark och Payback Finland. Organisationerna är självständiga enheter som tillkommit i avsikt att skapa en större styrka och tyngd gentemot media och politiker samt för att kunna utväxla information och erfarenheter emellan länderna på ett enklare vis. De olika ländernas Paybackorganisationer kommer också att samordna och driva gemensamma rättsliga mål och aktioner.

De respektive ländernas organisation finns alla representerade på MyNewsdesk samt har Nättidningen Payback som gemensam portal och officiellt organ.

Nättidningen Payback är en webbtidning vars huvudsakliga mål är att verka för att öka förståelsen kring och informera om bikerkulturen, dess olika företeelser och drivkrafter. Nättidningens adress är: http://www.payback.name