Sida

Överraskande stor minskning av fattigdom i Moçambique

Pressmeddelande   •   Maj 17, 2004 15:26 CEST

Andelen fattiga i Moçambique minskar. Det visar landets andra landsomfattande hushållsundersökning. Andelen fattiga har minskat med 15 procent till 54 procent sedan den första undersökningen 1996–97.

– Det är en överraskande snabb minskning av andelen fattiga människor i Moçambique. Undersökningen bekräftar vad flera andra studier pekat mot, nämligen att bekämpningen av fattigdom lyckas, säger Magnus Lindell, ambassadråd i Moçambique.
Undersökningen bygger på ett statistiskt material från intervjuer av 8 700 familjer och visar bland annat att inkomsterna från jordbrukssektorn ökat med sju procent sedan 1996. Även det är en högre ökning än förväntat och en viktig framgång eftersom 80 procent av befolkningen får sin försörjning från jordbruket. Undersökningen visar också att fattigdomen minskar mer på landsbygden än i städerna vilket utjämnar ojämlikheterna i landet. Andelen fattiga är dock fortfarande störst på landsbygden.

– Det här visar att regeringens strävan att bekämpa fattigdomen och givarnas omfattande stöd ger resultat. Fortfarande lever alltför många mocambikier under svåra förhållanden och det finns många problem som måste lösas men landet är på väg åt rätt håll, säger Magnus Lindell.

I den fortsatta bearbetningen av materialet kan framförallt den mocambikiska regeringen, men också biståndsgivare, lära sig vilka insatser som är mest effektiva för att ytterligare öka människors möjligheter att ta sig ur fattigdomen.
Sveriges utvecklingssamarbete med Moçambique uppgår till 450 miljoner kronor för 2004 och inriktas främst på områden som är viktiga för minskning av fattigdom, såsom förbättrad samhällsstyrning, landsbygdsvägar, undervisning och jordbruk.

För mer information kontakta Sida/Press, tel: 08-698 55 55