Norrköpings kommun

Översiktsplan för landsbygd är nu på samråd

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2016 09:00 CET

Översiktsplanen för landsbygd visar kommunens vilja med mark- och vattenresurserna i kommunens landsbygd. Nu är planförslaget ute på samråd där allmänhet och övriga berörda kan lämna synpunkter på förslaget.

Norrköpings kommun har en tredelad översiktsplan; en för landsbygden, en gemensam för Linköping och Norrköping samt en för staden. Översiktsplanen för landsbygden ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

– Det är viktigt att alla som så önskar ges möjlighet att vara delaktiga i arbetet och får möjlighet att ge synpunkter och förslag på översiktsplanen för landsbygd. Jag hoppas att alla som har engagemang i frågan deltar. De åsikter och tankar som kommer fram under samrådsmötena kommer att vägas in i det fortsatta arbetet, säger Kikki Liljeblad (S) kommunalråd med ansvar för översiktsplaneringen. 

Samrådsmöten
Samrådsmöten kommer att hållas runtom på landsbygden. Mötena sker i form av öppet hus och både politiker och tjänstemän finns på plats för att svara på frågor.

  • 16 februari, Häradshammars bygdegård, klockan 17:00-20:00
  • 1 mars, Vånga församlingshem (Bergsmansgården), klockan 17:00-20:00
  • 10 mars, Simonstorps församlingshem, klockan 17:00-20:00

Synpunkter kan även lämnas genom brev eller e-post till stadsbyggnadskontoret. Synpunkter ska vara inlämnade senast den 4 april.

Tidplan
1 februari - 4 april 2016 är Översiktsplan för landsbygden på samråd. Efter samrådets slut sammanställs synpunkter från allmänhet och övriga berörda, därefter bearbetas förslaget för utställning. Under utställningen, som planeras hösten 2016, ges möjlighet att lämna ytterligare synpunkter innan översiktsplanen godkänns av stadsplaneringsnämnden och slutligen antas av Kommunfullmäktige, preliminärt första kvartalet 2017.

Upplysningar:
Kikki Liljeblad (S)
Titel: stadsplaneringsnämndens ordförande
Telefon: 070-628 59 28

Martin Berlin
Titel: översiktsplanerare
Telefon: 011-15 19 53
­­­­___________________________________________________________________________
Avsändare: Iréne Lidén, presskommunikatör
Telefon: 011-15 11 24

Let's create Norrköping!
Norrköping är en stad i förvandling. En redan stark tillväxt får extra energi av den nya höghastighetsjärnvägen Ostlänken som börjar byggas 2017. Nya stadsdelar som Inre Hamnen skapar tusentals attraktiva bostäder i vattennära läge. Kommunen växer varje vecka med nya invånare och nya företag.
Med sitt unika läge är Norrköping en av landets viktigaste logistiska platser. Här finns ett starkt kultur- och idrottsliv och en skärgårdsnatur som skapar mervärde för alla. Kolmårdens Djurpark, Norrköpings symfoniorkester, Bråvallafestivalen och Stadium Sports Camp lockar tusentals besökare till staden. Norrköping valdes även till årets studentstad 2013/2014. Som idrottsstad står Norrköping starkt med flera elitlag och det är här SM-veckan avgörs 2016.
Att fortsätta utveckla Norrköping är något som alla är en del av och det som kallas Let's create Norrköping!