Borås Stad

Översiktsplanen på turné för att träffa boråsarna

Pressmeddelande   •   Maj 23, 2014 10:00 CEST

En buss fylld med information om översiktsplanering och kartor, och frågor till dig som är vardagsexpert på att bo och leva i Borås. Det har politiker och tjänstemän från Borås Stad i bagaget när översiktsplanen åker på turné under drygt tre veckor.

Under 2015 är avsikten att besluta om en ny översiktsplan för Borås. Inför detta behöver politikerna veta mer om boråsarnas syn på samhällsplaneringen. Därför vill man träffa boråsare i en medborgardialog. Det material som samlas in i dialogen kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet med översiktsplanen.

Många boråsare vara delaktiga när vi skapade vår gemensamma vision, Borås 2025. En ny översiktsplan är ett viktigt steg mot att förverkliga den. Vi behöver gemensamt fundera på

• Hur vi vill mötas i Borås?

• Hur vi vill bo i Borås?

• Hur vi vill resa i Borås?

Översiktsplanen innehåller kommunens politiska tankar för hur kommunen ska bevara, utveckla och använda sina mark- och vattenområden och den byggda miljön. Översiktsplanen omfattar hela kommunens yta.

Det material som samlas in under bussturnèn kommer att sammanställas och finnas tillgängligt på boras.se/motesplats.

Översiktsplanen är på turné från 24 maj till och med 17 juni. Så här ser turnéplanen ut:

24-maj 

10.00-13.00

CENTRUM (Lilla Brogatan)

27-maj

10.00-13.00

KNALLELAND (Utanför Storknallen)

27-maj

15.00-19.00

SJÖBO (Sjöbo torg)

02-jun

15.00-19.00

FRISTAD (Fristadstorget)

03-jun

10.00-13.00

GÖTA (ICA Maxi)

03-jun

15.00-19.00

SANDARED (Sandgärdskolan)

04-jun

15.00-19.00

VISKAFORS (Viskafors torg)

09-jun

15.00-19.00

DALSJÖFORS (Henning Wenanders torg)

10-jun

15.00-19.00

HÄSSLEHOLMEN (Hässle torg 15-17, BRÄMHULT Brämhults torg 17-19)

11-jun

15.00-19.00

TRANDARED (HULTA TORG)

12-jun

15.00-19.00

NORRBY (Norrby torg)

17-jun

15.00-19.00

BYTTORP (Fjällgatan, norr om Byttorpskolan)

Mer information genom Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson, 0705-23 30 22, och samhällsplanerare My-Linda Lorentsson på Stadskansliet, 0768-88 82 76.


Borås är bra på att vara stad, årets stadskärna 2011. Vi har storstadens utbud av nöjen, kultur och service — det mesta dessutom i behaglig närhet. Och allt fler upptäcker Borås fördelar. Vi är nu över 106 000 invånare.