Lunds universitet

Överskott för Lunds universitet 2010

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2011 14:45 CET

Lunds universitet visar ett överskott på 405 mnkr för verksamhetsåret 2010. Överskottet fördelar sig med 110 mnkr inom utbildning och 295 mnkr inom forskning.

Universitetet har under senare år varit mycket framgångsrikt i konkurrensen om anslag och externa medel. Intäkterna har därigenom ökat kraftigt och uppgår för 2010 till 6,4 miljarder. Kostnaderna har inte ökat i samma takt eftersom det tar tid att anställa professorer, lärare och forskare.
Större satsningar som görs i form av investeringar påverkar kostnaderna i form av avskrivningar med viss förskjutning framåt i tiden. Det råder också sparsamhet och försiktighet i organisationen vilket leder till att många enheter visar små överskott som sammantaget för universitetet blir omfattande. Medicinska fakulteten, LTH och Naturvetenskapliga fakulteten visar de största överskotten.

Myndighetskapitalet uppgår per 31 december 2010 till 1 665 mnkr och används till att finansiera ett antal satsningar för att stärka Lunds universitets position, nationellt och internationellt:
• Lunds universitet har av regeringen fått i uppdrag att bidra till finansieringen av satsningarna på MAX IV och ESS AB med 685 miljoner kronor fram till 2022.
• Inom grundutbildningen ska myndighetskapitalet användas för att klara utbyggnadsfasen av Campus Helsingborg samt starta apotekarutbildning och planerad lärarutbildning i avvaktan på en utökning med 1 000 helårsstudenter.
• Lunds universitet har under flera år satt av medel för att förnya campusområdet i Lund. Detta projekt omfattar både en förnyelse av lokalbeståndet, modernisering av lärosalar och studentarbetsplatser samt investeringar i forskningsinfrastruktur. Kostnaderna uppstår under en följd av år genom avskrivningar.

Långsiktigt är målet att myndighetskapitalet ska uppgå till cirka 500 mnkr.

För mer information kontakta:
Rektor Per Eriksson, 0708-247106, rektor@rektor.lu.se

Planeringschef Susanne Wallmark 046 2227032 Susanne.Wallmark@rektor.lu.se