Huddinge kommun

Överskott i Huddinges ekonomi

Pressmeddelande   •   Jan 26, 2010 09:41 CET

Trots minskade skatteintäkter gör Huddinge kommun ett bra resultat för 2009. Överskottet stannar på plus 75 miljoner.
Till detta kommer intäkter för försäljning av mark på 44 miljoner.

– I våras trodde vi att resultatet för helåret skulle landa i ett minus. Men tack vare något bättre skatteintäkter och framförallt målmedvetet arbete i nämnderna lyckades vi vända det till plus. Vi har god ordning på ekonomin i Huddinge kommun, och det är viktigt att också framöver ha marginaler i budgeten för att klara minskade skatteintäkter, säger Daniel Dronjak Nordqvist (M), kommunstyrelsens ordförande.
En del av det goda resultatet kan också förklaras med bättre avkastning på kommunens pengar, lägre avskrivningar än budgeterat (vilket beror på lägre investeringstakt än planerat) och sänkta kostnader för avtalsförsäkringar.

 Alla nämnder, utom socialnämnden, har klarat sin ekonomi. Socialnämnden redovisar ett underskott på 16 miljoner kronor, vilket främst beror på ökade kostnader för placering av barn och ungdomar i behov av särskilt stöd.

Eftersom skatteintäkterna inte ökar i samma takt på grund av konjunkturen kommer alla verksamheter i kommunen att behöva effektivisera i år.
– Att vi lyckades göra ett starkt resultat 2009 ger oss bättre förutsättningar att klara utmaningarna 2010, säger Daniel Dronjak Nordqvist.

För mer information kontakta:
Daniel Dronjak Nordqvist (M), kommunstyrelsens ordförande
08-535 301 57, 0708-790 300
daniel.dronjak-nordqvist@huddinge.se

Mats Öberg, ekonomichef
08-535 302 75
mats.oberg@huddinge.se

Din kunskap gör skillnad
Huddinge är näst största
kommunen i länet med
närmare 100 000 invånare.
Våra högskolor och närheten
till övriga Stockholm
ger stora möjligheter för
invånare, företag, studenter
och medarbetare.
Vi vill ta tillvara och utveckla din
kunskap.