Katrineholms kommun

Överskott inom vård och omsorg

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2010 14:22 CET

Vård- och omsorgsnämndens bokslut för 2009 visar ett överskott på 4,9 miljoner kronor. Volymerna minskar inom äldreomsorgen och ökar inom handikappomsorgen.

I vård- och omsorgsnämndens bokslut för år 2009 konstateras att efterfrågan inom äldreomsorgen har minskat. Hemtjänsten hade 536 ärenden jämfört med 570 året innan. Antalet personer i särskilt boende på Åsgården och Lövåsen är 20 mindre än föregående år. Personalstyrkan har därmed kunnat minskas med 38 personer, varav 3,5 chefstjänster.

-Tack vare att vi har tillräckligt antal platser har vi inte heller behövt betala landstinget mer än en dag för att en patient fått stanna på sjukhuset, så kallade  betalnings¬ansvarsdagar, säger Lena Andreasson, chef för vård- och omsorgsförvaltningen.

Inom handikappomsorgen däremot har behovet ökat. Fler personer får hjälp och antalet boendeplatser är fler. Personalstyrkan har dock inte behövt förstärkas.

-Det är också positivt att notera att sjukfrånvaron bland personalen minskat under 2009 inom både  äldre- och handikappomsorg, konstaterar vård- och omsorgsnämndens ordförande Monica Johansson.

För övriga upplysningar hänvisas till:
vård- och omsorgsnämndens ordförande Monica Johansson, telefon 0150-571 66

Katrineholm -Mitt i Sveriges Lustgård

Det började med järnvägen 1862. Västra och södra stambanorna möttes och Katrineholm blev en järnvägsknut. Nu bygger vi det nya Katrineholm. Det gamla framgångsreceptet utvecklas och framtidstron växer. Det är attraktivt att bo och verka i Katrineholm och det märks. De senaste åren har både befolkningen våra företag vuxit. Idag är vi ungefär 32 300 invånare.

Katrineholm- En plats där du får lust att leva, bo och verka.