Nyköpings kommun

Överskott på närmare 100 milj bra för Nyköpings framtid

Pressmeddelande   •   Mar 27, 2006 15:03 CEST

Ett överskott på närmare 100 milj kronor i bokslut 2005 ger
Nyköping ännu bättre framtidsutsikter.
Ekonomin är i balans och mer resurser kan satsas på angelägen verksamhet för barn och äldre.

- Medarbetarna har med gemensamma ansträngningar vänt ett hotande underskott till ett positivt resultat på 9 miljoner kronor för verksamheterna, berättar kommunstyrelsens
ordförande Göran Forssberg. En stark insats som bidragit till det totala överskottet på 100 milj och som ger Nyköping förutsättningar att satsa på fortsatt välfärd och utveckling.