Justitiedepartementet

Översyn av namnlagen

Pressmeddelande   •   Jan 20, 2010 11:23 CET

Regeringen beslutade den 21 december 2009 att en parlamentarisk kommitté ska se över namnlagen och ta ställning till behovet av ändringar i lagen. Ordförande för kommittén blir rättschefen Olle Abrahamsson. Uppdraget ska redovisas senast den 1 mars 2013.

Namnlagen har varit i kraft i mer än 25 år utan att några större ändringar har gjorts i lagen. Under senare år har namnlagen kommit att kritiseras i olika avseenden. Synpunkter har bland annat framförts om att namnlagen i alltför stor utsträckning begränsar enskildas möjlighet att fritt välja namn, att myndigheters rättstillämpning leder till olika bedömningar och att regleringen om så kallat mellannamn inte är ändamålsenlig.

Den allmänna samhällsutvecklingen och erfarenheter från tillämpningen av nuvarande reglering har aktualiserat vissa reformfrågor. Regeringen anser därför att en allmän översyn av namnlagen bör göras.

Kommittén ska undersöka hur namnlagen tillämpas och mot bakgrund av undersökningen ta ställning till vilka förbättringar som kan åstadkommas. Utgångspunkten för kommitténs överväganden ska vara att regleringen av personnamn ska vara tidsenlig och hålla en lång tid framöver. Den enskildes befogade intresse av att kunna välja namn bör tillgodoses, liksom det allmänna intresset av stabilitet i namnordningen.

Kommitténs ordförande Olle Abrahamsson är rättschef i Justitiedepartementet. Han har tidigare haft en rad utredningsuppdrag, bland annat som ordförande i den parlamentariska integritetsskyddskommittén.Kontakt:
Martin Valfridsson
Pressekreterare hos Beatrice Ask
08-405 47 22
070-274 10 22