Näringsdepartementet

Översyn av Nutek, Glesbygdsverket och Institutet för tillväxtpolitiska studier

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2007 15:06 CEST

Näringsdepartementet har, inom ramen för ett internt projekt, sett över verksamheterna och organisationen för vissa av sina myndigheter. Målet är att ta fram förslag för att skapa en effektiv myndighetsstruktur där verksamheterna som bedrivs motsvarar regeringens behov, både vad gäller operativt och kunskapsmässigt stöd inom näringspolitiken och den regionala tillväxtpolitiken. Verksamheterna som bedrivs inom Verket för näringslivsutveckling (Nutek), Institutet för tillväxtpolitiska studier (ITPS) samt Glesbygdsverket (GBV) har omfattats av arbetet.

Det övergripande syftet har varit att kartlägga och förtydliga myndigheternas huvuduppdrag och att förbättra kvaliteten i arbetet. I projektets uppdrag har även ingått att belysa områden där en otydlighet i ansvarsfördelningen och gränsdragningen mellan ovan nämnda myndigheter, Vinnova samt andra offentliga aktörer, regionala, nationella eller internationella, bedöms föreligga.

- Översynen av Nutek, ITPS och GBV är ett bland flera förvaltningspolitiska initiativ som pågår inom Regeringskansliet. Den rapport som tagits fram kommer att beredas vidare under hösten med koppling till annat avslutat och pågående arbete, bland annat den nyligen avslutade utredningen avseende Statens Väg- och transportforskningsinstitut (VTI) och Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA), säger statssekretare Jöran Hägglund.

- Översynen syftar till att ta fram förslag för att skapa en effektiv och ändamålsenlig myndighetsstruktur. Regeringen avser att ta ställning i frågan under våren 2008.Kontakt:
Lisa Wärn
Pressekreterare hos Maud Olofsson
08-405 46 84
070-305 47 74
lisa.warn@enterprise.ministry.se