Sjätte AP-fonden

Översyn av Sjätte AP-fondens portföljbolag

Pressmeddelande   •   Dec 22, 2009 13:36 CET

Styrelsen för Sjätte AP-fonden har under den gångna veckan samlat information om händelseförloppet i Xeratech. I denna process har det framkommit information som inte tidigare har varit känd för styrelsen.
Bland annat med anledning härav genomför styrelsen en total översyn av Sjätte AP-fondens interna beslutsprocesser och hantering av portföljbolag.

Styrelsen har valt att inte uttala sig så länge översynen pågår.

Ulf Lindqvist, kommunikationschef Sjätte AP-fonden: 0708 -74 10 48
Sjätte AP-fonden skiljer sig från övriga AP-fonder i och med att Sjätte ska ta en högre risk genom att i huvudsak investera i onoterade bolag. Sjätte AP-fonden har ökat sitt fondkapital med sex miljarder kronor sedan starten 1997. Totalt har Sjätte ett ägande i runt 350 bolag, varav ca 50 genom direktinvesteringar. Hälften (47%) av dessa ligger i Stockholm och Uppsala. En tredjedel (30%) av bolagen finns utanför de tre storstäderna och resterande (23%) i Göteborg. Läs mer på www.apfond6.se