Socialdepartementet

Översyn av teckenspråkets ställning

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2003 18:00 CET

Regeringen har idag beslutat att en särskild utredare ska göra en
översyn av rätten och möjligheterna att använda teckenspråket, liksom
av dövas och hörselskadades tillgång till samhällets utbud av kultur
och medier.

- Döva och hörselskadade ska ha samma möjligheter som andra att kunna
använda och uttrycka sig på sitt eget språk, säger barn- och
familjeminister Berit Andnor i en kommentar. Genom den här utredningen
ska vi se över hur detta kan förbättras.

I Sverige finns idag ungefär 8 000 till 10 000 barndomsdöva som har
teckenspråk som första språk. Dessutom är det ungefär 200 dövblinda och
cirka 10 000 hörselskadade som använder teckenspråk.

Utredaren ska se över tillgången till tolk i olika situationer, t ex i
arbetslivet och vid samhällsstöd. En frågeställning som utredningen ska
titta särskilt på är bristen på behöriga sökande till tolkutbildningen.
Utredaren ska också kartlägga förutsättningarna till likvärdig
utbildning på teckenspråk liksom om den utbildning som erbjuds
föräldrar i teckenspråk motsvarar de behov som finns.

Utredaren ska redovisa sitt uppdrag senast den 1 juli 2005.

Direktiven kan läsas i sin helhet på www.social.regeringen.se.

Lars Lindberg
Politiskt sakkunnig
08-405 11 15
070-326 11 15