Finansdepartementet

Översyn av Tullverkets befogenheter vid Sveriges gränser mot EU-länder

Pressmeddelande   •   Maj 18, 2004 13:52 CEST

Riksdagsledamoten Marita Aronson har utsetts till särskild utredare för att se över den s.k. inregränslagen, om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom EU och tillämpningen av lagen. Inregränslagen är ett viktigt verktyg för Tullverket i kampen mot den organiserade brottsligheten.

I uppdraget ingår att undersöka om det finns behov av att ytterligare anpassa lagen till de EG-rättsliga principerna och att se över samspelet mellan inregränslagen och de olika bestämmelser som finns om införselrestriktioner. Utredaren ska även beakta utvidgningen av EU och andra förändringar i omvärlden som kan påverka kontrollverksamheten och överväga hur Tullverket på ett effektivt sätt ska kunna delta i bekämpandet av smuggling av sådana varor som omfattas av inregränslagen. Utredaren ska lämna de förslag till lagändringar som anses lämpliga.

Marita Aronson är fil dr och riksdagsledamot (fp) från Västra Götalands län. Hon är bl. a. suppleant i finansutskottet, socialutskottet och utbildningsutskottet.

Uppdraget ska avslutas senast den 1 oktober 2005.

Kontakt
Eva Rosengren
Pressekreterare
08-405 16 25
070-657 08 95

Lena Gustafson
ämnesråd
08-405 15 92