Femklövern i Skåne

Översyn av vård till personer från andra länder

Pressmeddelande   •   Aug 19, 2013 08:15 CEST

Många personer kommer som flyktingar till Sverige, i stor utsträckning på grund av krigen i Syrien och Somalia. Många av dessa personer är i stort behov av vård, men flera rapporter visar att de inte får det. Fram till nu har Region Skåne inte haft en permanent organisation för att ta hand om dessa frågor. Därför beslutar Femklövern nu om att en utredning som prövar förutsättningarna för att bilda ett kompetenscentrum för mångkulturella frågor inom hälso- och sjukvården. I detta arbete ska en översyn av nuvarande verksamheten Flyktinghälsan inkluderas.

– I Sveriges och Skånes historia går det en röd tråd att vi välkomnar människor som flyr från sina hemländer. För att snabbt kunna bli en del av det svenska samhället är det avgörande att man snabbt får den vård man är i behov av, säger Gilbert Tribo.

Samtidigt ges förvaltningen i uppdrag att utreda behovet av vård till krigs- och tortyrskadade och människor med posttraumatisk stress. Detta för att få en samlad bild av behovet hos flyktingar. Kartläggningen föreslås göras tillsammans med bland andra de idéburna organisationerna som i dag bedriver verksamhet inom detta område.

– Många av de som flyr till Sverige har fått uppleva krig och tortyr på nära håll. För att dessa människor ska få möjlighet till en nystart i Sverige krävs det att vi har en vård som har god kunskap och kan bemöta dessa patienter på rätt sätt, säger Anders Åkesson.

Mer information och kommentarer:
Gilbert Tribo (FP)
Regionråd och ordf Närsjukvårdsberedningen
Tel: 0768-87 03 07

Anders Åkesson (MP)
Regionråd och vice ordf i Hälso- och sjukvårdsnämnden
Tel: 0705-17 32 86

Region Skåne styrs sedan valet 2006 av en fempartimajoritet bestående av Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet. Tillsammans utgör vi Femklövern i Skåne.

Hemsida för Femklövern i Skåne