Kulturdepartementet

Översyn av vidaresändningsplikten i kabelnät

Pressmeddelande   •   Sep 19, 2008 10:51 CEST

Regeringen har givit ett uppdrag till Radio- och TV-verket att se över reglerna om vidaresändningsplikt i kabelnät. Reglerna innebär en skyldighet för kabel-TV-operatörer att vidaresända SVT:s program i sina nät.

Det finns flera skäl till en översyn. Utvecklingen på TV-området har gjort att hushållen kan ta del av trådbundna TV-sändningar på andra sätt än genom operatörsstyrda kabel-TV-nät. Till exempel blir TV via ADSL-nät (telefonledningen) och via särskilda bredbandsnät allt vanligare. De nuvarande reglerna kan uppfattas som svåra att förstå och tillämpa och får oönskade konsekvenser. Det finns därtill ett EU-krav på återkommande översyn av regelverket. Även public service-utredningen anser att vidaresändningsplikten bör ses över.

- Vidaresändningsplikten behövs för att ge tittare i kabelhushåll tillgång till SVT:s program. Det är viktigt att både kabel-TV-företagen och hushållen förstår sina rättigheter och skyldigheter, säger kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth.

Radio- och TV-verket ska redovisa sitt uppdrag senast den 15 december 2008. Eventuella förslag kan därmed beredas tillsammans med de förslag som kommer från utredningen av Radio- och TV-lagen.

Linus Fredriksson
Departementssekreterare
08-405 32 85Marcus Hartmann
Pressekreterare
08-405 35 12
070-358 77 91