Miljödepartementet

Översyn lägger grund för fortsättning av Kyotoprotokollet

Pressmeddelande   •   Nov 20, 2006 08:44 CET

En översyn av Kyotoprotokollet ska genomföras fram till 2008. Det beslutades vid FN:s klimatkonferens i Nairobi fredagen, den 17 november. Beslutet ger förutsättningar för en ny åtagandeperiod efter Kyotoprotokollets utgång 2012. Sverige har tillsammans med EU verkat för översynen.
- Beslutet är ett nödvändigt framsteg för att vi 2009 seriöst ska kunna utveckla Kytotoprotokollet till den fortsättning som ska gälla efter 2012. Det måste bli det kraftfulla verktyg som ska hjälpa oss att klara klimathotet, säger miljöminister Andreas Carlgren.


- Utan dagens beslut hade vi riskerat ett glapp mellan denna och kommande åtagandeperioder, nu kan vi hålla tempot. Sverige och EU siktar på att ta en ledande roll och slutföra arbetet 2009.

Sedan tidigare fanns en överenskommelse i Kyotoprotokollet om att genomföra en översyn. Vid konferensen i Nairobi förhandlades om tidsplan och omfattning. En genomgripande översyn utifrån ett omfattande underlag ska nu göras. Tidplanen anger en uppföljning till 2007 och slutförandet till 2008. Beslutet gick i linje med det som Sverige lyft fram som särskilt viktigt inför konferensen. Översynen är i sig inte är en förhandling, men att den ska ligga till grund för de åtgärder som behövs.

Tidigare under veckan togs även beslut om program och tidsplan för ett arbete att analysera förutsättningar och utarbeta nya kvantifierade åtaganden för att minska utsläppen. Detta gäller industrialiserade länder inom Kyotoprotokollet.

- Konferensen har tydligt visat behovet av att ett förtroende byggs mellan parterna, särskilt mellan u-länder och i-länder. Många länder har visat ökad medvetenhet om klimathotet och vikten av att vi tillsammans måste stå för tillräckliga åtgärder för att reducera utsläppen. Sverige vill ta en konstruktiv roll och lösa upp knutar som finns, säger Andreas Carlgren.

I bilaterala möten har Andreas Carlgren bjudit in till det informella ministermöte som planeras hållas i Sverige i juni nästa år.

I Nairobi togs även beslut om flera stöd till utvecklingsländer för skydd och anpassning till klimatets verkningar. Frågorna lyftes särskilt av det kenyanska ordförandeskapet. Delegaterna kom bland annat överens om ett "Nairobiprogram" med stöd till utvärderingar, observationer och sårbarhetsanalyser i utvecklingsländer.

- Nairobikonferensen blev på det hela taget lyckad. De flesta frågor på dagordningen som vi siktade på att lösa har det fattats beslut om. Några delar i frågor om exempelvis teknologiöverföring till u-länder har skjutits på till kommande tillfällen.


Kontakt:
Tomas Uddin
Pressekreterare hos Andreas Carlgren
08-405 22 69
070-950 22 45
registrator@sustainable.ministry.se-------------------------
Läs mer
-------------------------
FN:s klimatmöte i Nairobi den 6-17 november (http://www.regeringen.se/sb/d/3188/a/72051)