Botnia Exploration

ÖVERTAR KONTROLLEN AV KOPPAR/GULDFYNDIGHET I AITIKOMRÅDET

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2010 13:56 CET

Detta tillstånd är numera till 100 procent ägt av Botnia Exploration (Aktietorget BOTX), då Hansa Resources har upphört med sin svenska verksamhet. Nyligen meddelade Botnia Exploration att bolaget har ingått avsiktsförklaring med Hansa Resources Limited ("Hansa") avseende förvärv av samtliga aktier i Hans Resources svenska dotterbolag.

Som tidigare informerats av Botnia Exploration har projektet Jårbojoki delats mellan Hansa Resources och Botnia Exploration. Orsaken var att båda bolagens ansökan inkom till Bergsstaten vid samma tidpunkt, den 8 januari 2008.

Om Jårbojokifyndigheten
Redan så tidigt som 1949 observerades kopparmineralisering i fast berg i området. Den prospektering som därefter har skett etappvis till och med 1983, har bland annat omfattat geologisk kartering, markgeofysik, geokemi och borrningar av olika slag. Totalt har 4.323 meter borrats fördelat på 28 olika borrhål. De redovisade analysresultaten indikerar mineraliseringsbredder upp till 34 meter och halter som väl motsvarar "Aitikhalter". Boliden redovisar malmreserver för Aitik på 0,1 gram guld/ton, 2 gram silver/ton och 0,27 procent koppar.

De provborrningar som gjorts avseende Jårbojokifyndigheten visar på varierande bredder och halter, bland annat visar proverna på mellan 0,2 och 0,5 gram guld per ton vilket överstiger de halter som finns i Aitik. Motsvarande siffra för silver uppgår till cirka 5 gram per ton vilket är mer än dubbelt så högt som den halt som finns i Aitik.

Jårbojoki är beläget cirka 13 kilometer sydost om Bolidens koppargruva, Aitikgruvan i Gällivare. Sedan 1968 har Aitik varit en av Europas största producenter av koppar, men brytning sker även av guld och silver.

I och med närheten till Aitikgruvan och Rönnskärsverken finns redan en fungerande infrastruktur. Boliden avser emellertid att utveckla denna ytterligare genom att ansluta området till den befintliga malmbanan vilket möjliggör transporter till och från området.

De prospekteringsinsatser som fram 1989 till lagts ned avseende Jårbojoki kan uppskattas till cirka 3,6 Mkr.

Det tekniska underlaget i detta dokument har granskats av Göran Peterson (fil lic), chefsgeolog hos Botnia Exploration. Göran Petersson är ansvarig för prospekteringen i Botnia Exploration och är av SweMin godkänd som Kvalificerad Person.

För ytterligare information om projektet hänvisas till www.botniaexploration.com under under fliken "Projekt".

- Närheten till Bolidens Aitikgruva gör Jårbojoki till ett speciellt intressant projekt. I och med att Botnia Exploration kontrollerar hela fyndigheten finns det nu betydligt bättre möjligheter att dra fördel av och utveckla samtliga de möjligheter som vi ser i området, säger Bengt Ljung, VD i Botnia Exploration.

Stockholm, 2 februari 2010

För ytterligare information kontakta:
Bengt Ljung, VD, Botnia Exploration, tel. mobil. +46-705 431 605 eller e-post: bengt.ljung@botniaexploration.com

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Botnia Exploration Pressrelease 2010-02-02.pdf

Mer information från beQuoted
Nyhetssida Botnia Exploration

Om Botnia Exploration
Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett svenskt prospekteringsbolag med fokus på utveckling, prospektering och förädling av ädel- och basmetaller i Sverige och övriga Norden Botnia Exploration är främst inriktat på de tidigare faserna av fyndigheterna. I dag har Botnia Exploration en portfölj som omfattar dryga 30 olika projekt, varav flera guldfyndigheter i den så kallade "Guldlinjen". Bolagets aktier handlas sedan 2009 på Aktietorget under kortnamnet BOTX. www.botniaexploration.com